BBC Cymru Fyw

Achos Caergybi: Cyfadde' dynladdiad

Published
image captionBu farw David Jones yn dilyn y digwyddiad ym mis Rhagfyr
Mae dyn o Drearddur ar Ynys Môn wedi gwadu llofruddio dyn yng Nghaergybi ym mis Rhagfyr y llynedd, ond wedi cyfadde' dynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.
Roedd Pete Garrod, 24 oed, yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon i wynebu'r cyhuddiad o lofruddiaeth.
Cafodd ei gyhuddo yn dilyn marwolaeth David Jones, 46, yn nhafarn Blossoms yng Nghaergybi ddydd Gwener, 12 Rhagfyr 2014.
Plediodd yn ddieuog i lofruddiaeth ond yn euog o ddynladdiad am nad oedd yn ei iawn bwyll ar y pryd.
Mae'r erlyniad wedi derbyn y ple.
Dywedodd y barnwr Mrs Ustus Nicola Davies nad oedd ganddi amheuaeth mai dyma'r llwybr cywir.
Fe wnaeth orchymyn ysbyty dros dro o dan Adran 38 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl sy'n golygu y bydd Garrod yn cael ei gadw mewn uned ddiogel fel bod modd ei asesu.
Bydd adroddiad yn cael ei baratoi, a bydd dedfrydu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 20 Gorffennaf.
Disgrifiodd y barnwr y farwolaeth fel "un drasig iawn, iawn".
Wrth siarad gyda theulu Mr Jones yn y llys dywedodd: "Mae'n hanfodol i'r llys gael cymaint o wybodaeth o'i flaen ag sy'n bosib cyn dedfrydu... gobeithio y gallwch dderbyn bod pawb yn gwneud eu gorau i sicrhau bod y mater yma'n cael ei drin yn y modd mwya' priodol."
Diolchodd i'r teulu am eu "hurddas a'u hamynedd".

Straeon perthnasol

  • Llofruddiaeth Caergybi: Cadw yn y ddalfa