Honiad arall yn erbyn Is-Iarll Tonypandy

Arglwydd Tonypandy
Image caption Fe wnaeth George Thomas, Is-Iarll Tonypandy, gynrychioli seddi Canol Caerdydd a Gorllewin Caerdydd

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i honiadau o gam-drin hanesyddol yng nghyswllt y diweddar Is-Iarll Tonypandy yn dweud eu bod wedi derbyn cwyn o ymosodiad arall.

Bu farw George Thomas, cyn-lefarydd Tŷ'r Cyffredin, yn 1997.

Dywed Heddlu Trafnidiaeth Prydain fod Heddlu De Cymru wedi cysylltu â nhw ynglŷn â honiadau o gyffwrdd amhriodol.

Dywedodd llefarydd fod yr honiadau yn ymwneud a siwrne trên rhwng Paddington ac Aberystwyth yn 1959.

Mae'r honiad wedi ei wneud gan ddyn oedd yn ei 20au ifanc ar y pryd.

Yn y cyfamser mae ditectifs yn parhau i ymchwilio i honiadau fod y cyn aelod seneddol Llafur wedi camdrin bachgen naw oed yn rhywiol yng Nghaerdydd yn y 70au cynar.

Fe ddechreuodd yr heddlu ymchwilio i'r honiadau'r llynedd.

Straeon perthnasol