ACau yn cefnogi cyfraith ar lefelau staffio nyrsys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pwyllgor yn bryderus y gallai 'prinder nyrsys' ar hyn o bryd rwystro'r cynllun

Mae grŵp o ACau wedi rhoi eu cefnogaeth i gynllun i gyflwyno cyfraith newydd fyddai'n sicrhau bod digon o nyrsys ar ddyletswydd yn ysbytai Cymru drwy'r amser.

Mae pwyllgor iechyd y Cynulliad yn dweud ei fod yn cefnogi'r syniad yn unfrydol, gafodd ei gyflwyno gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod nhw'n "benderfynol o gael lefelau staffio'n iawn".

Dywed y pwyllgor bod angen gwneud newidiadau i osgoi'r risg y gallai nyrsys symud i 'wardiau cleifion mewnol' ar draul adrannau eraill.

Mae'r pwyllgor hefyd yn dweud ei fod yn bryderus y gallai 'prinder nyrsys' ar hyn o bryd atal y cynllun rhag cael ei wireddu.

'Ddim yn ddiamod'

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor David Rees: "Fe wnaeth y dystiolaeth gafodd ei gyflwyno ein harwain at gasglu y byddai deddfwriaeth ar lefelau staffio diogel ar gyfer nyrsio fod o fudd i Lywodraeth Cymru, gan ychwanegu i'r pwerau sydd gan y Gweinidog yn yr adran.

"Er hynny, dyw'r casgliad yma ddim yn ddiamod: rydyn ni'n credu bod angen nifer o newidiadau cyn i'r gyfraith gael ei phasio, yn enwedig i leihau'r risg o ganlyniadau anfwriadol y gallai gael eu creu gan y mesur fel y mae ar hyn o bryd."

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud ei fod yn parhau i ymwneud â phroses y mesur, gan sicrhau bod nifer priodol o nyrsys ar wardiau ysbytai i ddarparu'r gofal sydd ei angen ar gleifion.

"Rydyn ni'n benderfynol o helpu ein Gwasanaeth Iechyd i gael lefelau staffio nyrsio yn gywir," meddai llefarydd.

"Dyna pam, ers 2012, mae'r egwyddor o un nyrs i bob saith claf yn ystod y dydd ar wardiau oedolion wedi bod mewn lle yng Nghymru. Mae 93% o wardiau nawr yn cydymffurfio â'r egwyddor ac rydyn ni'n hyderus y bydd holl fyrddau iechyd Cymru yn cyflawni hyn yn fuan."

Yn ymateb i sylwadau'r pwyllgor, dywedodd Kirsty Williams AC: "Rwy'n falch iawn bod y pwyllgor iechyd wedi dod i'r casgliad y gallai deddfwriaeth ar lefelau staffio nyrsys fod o fudd. Rwy'n edrych 'mlaen i roi ystyriaeth i'r awgrymiadau ar newidiadau i'r mesur."

Straeon perthnasol