BBC Cymru Fyw

'Angen gwneud adroddiad meddygon yn gyhoeddus'

Published
image copyrightPA
image captionDywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr eu bod yn croesawu'r adroddiad a'r argymhellion sydd ynddo

Dylai bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr wneud adroddiad beirniadol ar wasanaeth tu allan i oriau meddygon teulu yn gyhoeddus, yn ôl llefarydd iechyd Plaid Cymru.

Mae'r adroddiad sydd wedi dod i law rhaglen BBC Wales Today yn dweud bod gwasanaeth meddygon teulu tu allan i oriau arferol yn cael ei reoli'n wael, heb ddigon o staff, ac yn methu cyrraedd y nod ar bob lefel.

Mae Elin Jones AC, wedi dweud wrth BBC Cymru y dylai'r bwrdd iechyd fod yn gwbl agored am yr adroddiad.

Mae'r adroddiad yn cynnwys cyfweliadau gyda staff ac fe ddywedodd 84% eu bod, ar adegau, yn teimlo bod y gwasanaeth yn "anniogel".

Dywedodd un meddyg teulu fod problemau yn deillio o fethiannau i recriwtio staff.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, oedd yn gyfrifol am gomisiynnu'r adroddiad, eu bod yn ei groesawu a'i fod yn sylfaen i gynllun gwaith yr oedd yn ei weithredu.

Mae'r gwasanaeth tu allan i oriau arferol yn gweithredu pan fo meddygfeydd teulu wedi cau.

Mae Elin Jones AC, hefyd yn galw ar Y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, i ymyrryd ac i sicrhau bod y bwrdd yn awr yn gweithredu cynllun gweithredol yn seiliedig ar argymhellion yn yr adroddiad.

80%

Fe wnaeth yr adroddiad gan dîm o ymgynghorwyr gymharu'r gwasanaeth yng ngogledd Cymru gyda safonau cydnabyddedig Cymreig, ac fe fethodd y gwasanaeth ym mhob un o'r 10 llinyn mesur oedd yn cael ei ddefnyddio.

Mae'r safonau yn disgwyl gweld 100% o alwadau brys yn derbyn asesiad pendant o fewn 20 munud. Fe lwyddodd y gwasanaeth i gyrraedd y nod mewn 80% o achosion.

Hefyd roedd disgwyl i "achosion brys iawn" dderbyn ymgynghoriad wyneb yn wyneb o fewn awr, ond y llynedd fe lwyddodd y gwasanaeth yn y gogledd i gyrraedd y nod yn hanner yr achosion.

Dywedodd Darren Millar AC, llefarydd iechyd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad: "Mae'n sioc enfawr i weld yr adroddiad. Mae'r gwasanaeth doctoriaid allan o oriau yn methu ar bob lefel ar hyn o bryd. Os na fydd y bwrdd iechyd yn gweithredu mae angen i aelodau'r bwrdd golli eu gwaith."

Argymhellion

Caiff y gwasanaeth ei gynnig o dair canolfan yn ysbytai Wrecsam, Bodelwyddan a Bangor.

Y gwasanaeth yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor yw'r mwyaf effeithiol, yn ôl yr adroddiad.

Mae'r adroddiad yn rhestru nifer o fethiannau difrifol ac yn dweud "nad oes tystiolaeth fod y methiannau hyn wedi eu hadrodd i bwyllgor rheoli gwasanaeth allan o oriau, eu nodi ar y gofrestr risg na'u hadrodd i fwrdd Betsi Cadwaladr."

Mewn datganiad dywedodd y bwrdd iechyd ei fod wedi comisiynu'r astudiaeth a bod y "broses yn dryloyw" gyda staff yn "cael golwg ar yr adroddiad terfynol".

Dywedodd y datganiad: "Rydym yn croesawu'r adroddiad sydd wedi gwneud nifer o argymhellion. Mae'r rhain wedi ffurfio sylfaen i gynllun gwaith sydd yn cael ei weithredu."

Straeon perthnasol

  • Pryder am brinder meddygon teulu yng Nghymru?