Apêl FBI am Gymro sydd yn y ddalfa yn America

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gareth Hall yn y ddalfa yn ninas Eugene ar ôl cael ei arestio yn gynharach ym mis Mai

Mae'r FBI yn apelio am wybodaeth am ddyn o ogledd Cymru sydd wedi ei gyhuddo o herwgipio a threisio merch 10 oed yn nhalaith Oregon.

Fe wnaeth BBC Cymru Fyw adrodd yr wythnos ddiwetha' fod Gareth Vincent Hall, 22, o Dalysarn ger Caernarfon, yn y ddalfa yn Eugene ar ôl cael ei arestio yn gynharach ym mis Mai.

Mae'r FBI wedi dweud wrth gyfryngau'r Unol Daleithiau eu bod yn poeni bod Hall wedi teithio i daleithiau eraill.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran yr FBI, Gerald Dezsofi, wrth orsaf deledu leol KMTR eu bod yn "bryderus iawn y gallai fod mwy o ddioddefwyr".

Mae'r Ditectif Jed McGuire o Heddlu Eugene wedi dweud wrth gynhadledd newyddion fod Mr Hall, yn ôl pob golwg, wedi teithio i ran arall o'r Unol Daleithiau i gyfarfod rhywun a bod plismyn yn ymchwilio i hyn.

'Pryderus'

"Yn amlwg, rydyn ni yn bryderus - gan fod Mr Hall wedi teithio i daleithiau eraill, mae'n bosib bod mwy o ddioddefwyr," meddai Mr Dezsofi wrth BBC Cymru.

Pan ofynnwyd iddo i ba daleithiau eraill roedd Mr Hall wedi teithio, dywedodd: "Rwy'n gwybod ei fod wedi cael ei arestio ddydd Sadwrn, 2 Mai ym Maes Awyr O'Hare yn Chicago, a dyma'r unig wybodaeth sydd gennym ni.

"Rwy'n gwybod bod yr achos wedi cael tipyn o sylw yn y cyfryngau ond dydw i ddim wedi clywed am unrhyw ymateb hyd yn hyn."

Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â'r FBI yn Oregon.

Gwahardd o'i waith

Fe gafodd Mr Hall, oedd yn gweithio yng Nghanolfan Hamdden Arfon yng Nghaernarfon, ei wahardd o'i waith ym mis Hydref wedi ymchwiliad gwahanol gan Heddlu Gogledd Cymru.

Fe gadarnhaodd Heddlu'r Gogledd bod dyn 22 oed o Dalysarn wedi ei arestio ym mis Hydref "ar amheuaeth o droseddau ar-lein ac yn parhau ar fechnïaeth".

Pan ofynnwyd iddyn nhw am y datblygiadau diweddara', dywedodd Heddlu'r Gogledd wrth BBC Cymru: "Mae'r ymchwiliad i'r dyn 22 oed o ardal Talysarn yn parhau. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gyda'r heddlu yn yr Unol Daleithiau."

Maes awyr

Dywedodd heddlu'r Unol Daleithiau ei fod wedi hedfan i Oregon ym mis Ebrill ble oedd wedi llogi car a mynd â'r ferch i westy.

Fe gafodd ei arestio yn ceisio dychwelyd i'r Unol Daleithiau ym Maes Awyr O'Hare yn Chicago ar 2 Mai, a'i gyhuddo o dreisio, herwgipio a throseddau rhywiol difrifol eraill.

Fe fydd yn y llys yn yr Unol Daleithiau ar 10 Mehefin a'i fechnïaeth yw $1.5m (£956,000).

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud nad yw'n gallu gwneud sylw am fanylion ymchwiliad yr heddlu yng ngogledd Cymru nac yn yr Unol Daleithiau, ond dywedodd bod "holl ddulliau diogelu plant perthnasol wedi eu dilyn gan y cyngor yn eu rheolaeth o'r achos yma."