Menyw garafán: Galw ambiwlans

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi wedi byw yno ers 19 mlynedd

Bu'n rhaid galw ambiwlans i roi triniaeth i ddynes 71 oed ym mhentref Treuddyn, Sir y Fflint.

Roedd y cyngor yn bwriadu dymchwel y garafán ble oedd hi'n byw neu ei symud hi fore Mercher wedi anghydfod cynllunio hir

Mae Beryl Larkin wedi byw yn y pentre ger Yr Wyddgrug ers 19 mlynedd.

Dywedodd y cyngor ddydd Mercher nad oedden nhw'n siwr pryd y byddai'r camau nesa.

Rhwystrodd protestwyr swyddogion cyngor rhag cyrraedd y garafán am gyfnod fore Mercher a chafodd yr heddlu eu galw.

Wedyn cafodd y gwasanaeth ambiwlans eu galw wedi i Mrs Larkin gael poenau yn ei brest.

Erbyn hyn, mae'r heddlu a swyddogion y cyngor wedi gadael y safle.

Ddim yn ddilys

Er ei bod wedi cyflwyno cais cynllunio, dywedodd swyddogion cynllunio nad oedd ei chais yn ddilys.

Dywedodd y Prif Swyddog Cynllunio, Andrew Farrow, fod cais blaenorol wedi'i wrthod yn 2004 ac nad oedd unrhyw newid yn ei hamgylchiadau ers hynny.

Yn ôl y cyngor, fe gafodd Mrs Larkin wybod am eu bwriad ym mis Hydref 2013 ac oherwydd hynny dylai unrhyw her gyfreithiol i'r penderfyniad fod wedi'i derbyn o fewn tri mis i'r dyddiad hwnnw.

Ychwanegodd y cyngor eu bod wedi erlyn Mrs Larkin ddwywaith am beidio â dilyn rhybudd gorchymyn yn dyddio nôl i Ionawr 2001.

Disgrifiad o’r llun,
Protest fore Mercher
Disgrifiad o’r llun,
Y sefyllfa fore Mercher
Ffynhonnell y llun, ALAMY