Co ni off!

Cyhoeddwyd

Jyst pan oeddech chi yn meddwl ei bod hi'n saff i wrando ar y radio eto, mae cwis ysgafn Co Ni Off, BBC Radio Cymru yn ôl ar y tonfeddi!

Mae Cymru Fyw yn rhoi'r cyfle i chi greu argraff ar Aled Hall, y Cadeirydd, trwy roi cynnig ar un o'r rowndiau mwyaf poblogaidd. Co ni off te!

Pwy sydd ddim yn perthyn?

Fedrwch chi ddyfalu pa un o'r rhain sydd ddim yn perthyn?

Hefyd gan y BBC