Pen-y-bont i groesawu'r Urdd yn 2017

  • Cyhoeddwyd
Urdd Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr Eisteddfod yn ymweld â Phen-y-bont yn 2017

Mae aelodau cabinet Cyngor Pen-y-bont wedi pleidleisio o blaid cynnal Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y sir.

Y disgwyl yw y bydd y digwyddiad yn rhoi hwb o £6m i economi'r ardal ym mis Mai a Mehefin 2017, wrth i 100,000 o ymwelwyr ddod i'r ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White: "Mae hwn yn gyfle heb ei ail i hyrwyddo'r sir i gynulleidfa genedlaethol a chryfhau'r economi leol.

"Bydd cynnal yr Eisteddfod yn hybu'r iaith yn yr ardal ac yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc y fwrdeistref sirol.

"Rydym yn gobeithio y bydd hybu diwylliant, gan gynnwys cerddoriaeth draddodiadol, dawns, llenyddiaeth a'r celfyddydau perfformio a gweledol yn rhywbeth fydd yn cael ei groesawu gan ysgolion cyfrwng Saesneg a Chymraeg ar hyd y sir."

Dywedodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Rydym yn falch fod yr Eisteddfod yn ymweld â Phen-y-bont yn 2017.

"Mae aelodau wedi eu penodi i'r pwyllgorau lleol, ac maen nhw nawr yn penderfynu ar y rhestr testunau ar gyfer yr Eisteddfod.

"Mae yna groeso i bobl yr ardal, yn Gymraeg neu'n ddi-Gymraeg i helpu gyda'r Eisteddfod, a byddwn yn falch iawn i glywed ganddyn nhw."