Carcharu troseddwr rhyw

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 37 oed o Abergele wedi'i garcharu am chwe blynedd am achosi i ferch dan 13 oed gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyw.

Yn Llys y Goron Caernarfon, cafodd Gavin Wyn Roberts ei gofrestru fel troseddwr rhyw am oes.

Dywedodd y ditectif gwnstabl Katie Ellis o Heddlu Gogledd Cymru: "Fe gafodd y troseddau erchyll hyn eu cyflawni tra bod eraill yn ymddiried yn Roberts. Fe wnaeth y dioddefwr ddangos cryfder anhygoel a dewrder trwy gydol ymchwiliad yr heddlu a'r achos llys."