Tân yn y Bathdy Brenhinol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gareth Spillane
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tân wedi cynnau yn y Bathdy Brenhinol fore Mercher

Bu'n rhaid gwagio'r Bathdy Brenhinol ddydd Mercher wedi i dân gynnau yno yn ystod y bore, meddai Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Cafodd saith o griwiau o Bencoed, Tonypandy a Phont-y-clun eu galw i'r adeilad yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, am 11:15.

Roedd 'na offer arbenigol o orsaf dân Caerdydd hefyd wedi'u hanfon i'r safle.

Roedd y tân yn un bychan, yn ôl y gwasanaeth, a doedd neb wedi'u hanafu.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bathdy eu bod yn "gweithio gyda'r awdurdodau brys i sicrhau nad oedd unrhyw berygl iechyd na diogelwch i bobl yn yr ardal leol" a bod ffyrdd cyfagos wedi'u cau rhag ofn.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod y tân wedi cychwyn drwy ddamwain, o ganlyniad i ddiffyg yn y drefn brosesu.