Enwi artistiaid llwyfan Maes y 'Steddfod

Cyhoeddwyd

Mae'r bandiau a'r perfformwyr fydd yn ymddangos ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau ym mis Awst wedi eu cyhoeddi.

Mae'r llwyfan wedi datblygu'n un o leoliadau mwyaf poblogaidd y Maes dros y blynyddoedd diwethaf, gan roi cyfle i'r gynulleidfa wrando ar fandiau'r sin roc a phop, ac artistiaid gwahanol o'r byd cerddorol yng Nghymru.

Ymysg y perfformwyr fydd yn ymddangos ar Lwyfan y Maes yn ystod yr wythnos fydd Cymdeithas Genedlaethol Ddawns Werin Cymru, Côr Meibion Penybontfawr, sioe Stwnsh, Sipsi Gallois, Gwyneth Glyn, Brwydr y Bandiau, Kizzy Crawford, Elin Fflur a'r Band, Y Ffug, Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog, Y Bandana, Band Pres Llareggub, Sŵnami, Geraint Jarman, Yws Gwynedd, a'r Ods.

Cynhelir yr Eisteddfod ym Meifod o 1-8 Awst.