Iechyd: 'Mynd i'r afael â phroblemau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr eu bod yn croesawu'r adroddiad a'r argymhellion sydd ynddo

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi sicrhau ACau bod y bwrdd iechyd lleol yn "mynd i'r afael" â phroblemau yn y gwasanaeth meddygon teulu tu allan i oriau yng ngogledd Cymru.

Daw'r sylwadau wedi i adroddiad ddod i law rhaglen BBC Wales Today oedd yn dweud bod gwasanaeth meddygon teulu tu allan i oriau arferol yn cael ei reoli'n wael, heb ddigon o staff, ac yn methu cyrraedd y nod ar bob lefel.

Wrth ateb cwestiwn brys gan lefarydd iechyd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Darren Millar, yn y Senedd ddydd Mercher, dywedodd Mr Gething bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr "eisoes yn gweithredu i fynd i'r afael â phroblemau yn ymwneud â staffio a'r diwylliant rheoli."

Dywedodd Mr Gething fod y bwrdd iechyd yn datblygu cynllun gweithredu fydd yn nodi sut y byddan nhw'n ymdrin â "materion hir dymor".

Mae'r materion yma'n cynnwys sut y dylid rhedeg y gwasanaeth tu allan i oriau arferol yn y dyfodol.

Ychwanegodd Mr Gething ei bod hi'n bwysig bod cynlluniau'r bwrdd yn cael eu cyhoeddi er mwyn i "bobl fod â hyder yn y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i ymdrin â'r her sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad."

'Anniogel'

Yn gynharach roedd llefarydd iechyd Plaid Cymru wedi dweud y dylai bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr wneud yr adroddiad yn gyhoeddus.

Mae Elin Jones AC, wedi dweud wrth BBC Cymru y dylai'r bwrdd iechyd fod yn gwbl agored am yr adroddiad.

Mae'r adroddiad yn cynnwys cyfweliadau gyda staff ac fe ddywedodd 84% eu bod, ar adegau, yn teimlo bod y gwasanaeth yn "anniogel".

Dywedodd un meddyg teulu fod problemau yn deillio o fethiannau i recriwtio staff.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, oedd yn gyfrifol am gomisiynnu'r adroddiad, eu bod yn ei groesawu a'i fod yn sylfaen i gynllun gwaith yr oedd yn ei weithredu.

Mae'r gwasanaeth tu allan i oriau arferol yn gweithredu pan fo meddygfeydd teulu wedi cau.

Mae Elin Jones AC, hefyd yn galw ar Y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, i ymyrryd ac i sicrhau bod y bwrdd yn awr yn gweithredu cynllun gweithredol yn seiliedig ar argymhellion yn yr adroddiad.