Iechyd: 'Mynd i'r afael â phroblemau'

Meddyg Teulu Image copyright PA
Image caption Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr eu bod yn croesawu'r adroddiad a'r argymhellion sydd ynddo

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi sicrhau ACau bod y bwrdd iechyd lleol yn "mynd i'r afael" â phroblemau yn y gwasanaeth meddygon teulu tu allan i oriau yng ngogledd Cymru.

Daw'r sylwadau wedi i adroddiad ddod i law rhaglen BBC Wales Today oedd yn dweud bod gwasanaeth meddygon teulu tu allan i oriau arferol yn cael ei reoli'n wael, heb ddigon o staff, ac yn methu cyrraedd y nod ar bob lefel.

Wrth ateb cwestiwn brys gan lefarydd iechyd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Darren Millar, yn y Senedd ddydd Mercher, dywedodd Mr Gething bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr "eisoes yn gweithredu i fynd i'r afael â phroblemau yn ymwneud â staffio a'r diwylliant rheoli."

Dywedodd Mr Gething fod y bwrdd iechyd yn datblygu cynllun gweithredu fydd yn nodi sut y byddan nhw'n ymdrin â "materion hir dymor".

Mae'r materion yma'n cynnwys sut y dylid rhedeg y gwasanaeth tu allan i oriau arferol yn y dyfodol.

Ychwanegodd Mr Gething ei bod hi'n bwysig bod cynlluniau'r bwrdd yn cael eu cyhoeddi er mwyn i "bobl fod â hyder yn y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i ymdrin â'r her sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad."

'Anniogel'

Yn gynharach roedd llefarydd iechyd Plaid Cymru wedi dweud y dylai bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr wneud yr adroddiad yn gyhoeddus.

Mae Elin Jones AC, wedi dweud wrth BBC Cymru y dylai'r bwrdd iechyd fod yn gwbl agored am yr adroddiad.

Mae'r adroddiad yn cynnwys cyfweliadau gyda staff ac fe ddywedodd 84% eu bod, ar adegau, yn teimlo bod y gwasanaeth yn "anniogel".

Dywedodd un meddyg teulu fod problemau yn deillio o fethiannau i recriwtio staff.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, oedd yn gyfrifol am gomisiynnu'r adroddiad, eu bod yn ei groesawu a'i fod yn sylfaen i gynllun gwaith yr oedd yn ei weithredu.

Mae'r gwasanaeth tu allan i oriau arferol yn gweithredu pan fo meddygfeydd teulu wedi cau.

Mae Elin Jones AC, hefyd yn galw ar Y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, i ymyrryd ac i sicrhau bod y bwrdd yn awr yn gweithredu cynllun gweithredol yn seiliedig ar argymhellion yn yr adroddiad.

Straeon perthnasol