Arweinydd Cyngor Caerdydd i 'sefyll yn gadarn'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Phil Bale oroesi pleidlais o ddiffyg hyder yn ei arweinyddiaeth ym mis Mawrth

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd Phil Bale yn dweud ei fod yn "benderfynol o sefyll yn gadarn" wrth iddo wynebu her i'w arweinyddiaeth.

Fe fethodd Bale â chael ei ailethol fel arweinydd y grŵp Llafur nos Lun.

Roedd y bleidlais flynyddol yn gyfartal, gan olygu y bydd pleidlais arall ddydd Llun nesaf.

Mae'n cael ei herio ar gyfer y rôl gan gynghorwr Grangetown, Lynda Thorne.

Fe wnaeth Mr Bale oroesi pleidlais o ddiffyg hyder yn ei arweinyddiaeth gan y cyngor llawn ym mis Mawrth, wedi iddo gael trafferth sicrhau digon o gefnogaeth i gymeradwyo ei gyllideb.

Mae cynghorwyr y gwrthbleidiau wedi galw iddo gamu o'r neilltu, ac mae nifer o fewn ei blaid ei hun hefyd wedi datgan eu bod o'r gred y dylai ymddiswyddo.

'Diogelu rhag toriadau'

Mewn datganiad, dywedodd Mr Bale: "Mae'r etholiad yma yn rhan o broses ddemocrataidd arferol ein grŵp gwleidyddol, ac fe fydd y bleidlais ddydd Llun nesaf yn penderfynu'r canlyniad.

"Rwy'n gobeithio ac yn credu fy mod i am ennill.

"Rwy'n benderfynol o sefyll yn gadarn fel arweinydd y grŵp Llafur a dydw i ddim am gychwyn gwneud ymosodiadau personol.

"Fel arweinydd, fe fydda i'n parhau i arwain Caerdydd tuag at ddyfodol cyffrous a gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sy'n cael eu cyflwyno i ni, yn ogystal â gwneud popeth yn fy mhŵer i ddiogelu pobl rhag toriadau brwnt Llywodraeth y DU."

Straeon perthnasol