Cwningod marw: Ymchwiliad gan Brifysgol Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ian Capper/Geograph
Disgrifiad o’r llun, Neuadd breswyl Pantycelyn yw neuadd Gymraeg dynodedig y brifysgol

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dweud eu bod yn "bryderus iawn" am adroddiadau bod dwy gwningen wedi cael eu darganfod yn farw gyda'u gwaed wedi ei wasgaru ar hyd wal yn neuadd breswyl Gymraeg y sefydliad.

Mae staff wedi cadarnhau bod ymchwiliad yn cael ei gynnal ar ôl i "nifer o honiadau o greulondeb tuag at anifeiliaid gael eu hamlygu gan wefan newyddion myfyrwyr".

Yn siarad gyda gwefan Cyfryngau Myfyrwyr Aberystwyth, dywedodd un aelod o staff undeb myfyrwyr y brifysgol bod dwy gwningen wedi marw wedi cael eu darganfod gan weithwyr yn neuadd breswyl Pantycelyn - neuadd Gymraeg ddynodedig y brifysgol - a bod eu gwaed wedi ei rwbio ar hyd wal.

Dywedodd ffynhonnell ddienw wrth y wefan: "Mewn digwyddiad arall, fe gyhoeddodd rhywun lun o'i hun ar Facebook yn cael bath gyda chorff cwningen wedi marw. Fe gafodd cwningen ei darganfod yn farw mewn peiriant golchi tipyn yn ôl hefyd.

"Does neb yn gwybod os oedd yn fyw neu'n farw pan aeth i mewn. Mae pobl yn honni nad oes cysylltiad rhwng y digwyddiadau, ond rydw i o'r farn bod hynny'n anodd ei gredu. Rwy'n meddwl bod enwau wedi cael eu rhoi i'r heddlu ond dydw i ddim yn gwybod pwy."

'Dim cyfiawnhad'

Dywedodd llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) Miriam Williams, sy'n gweithio o swyddfa yn neuadd Pantycelyn: "Dydyn ni ddim yn hapus gyda'r ymddygiad diweddar yma.

"Rydyn ni'n gweithio gyda'r brifysgol i geisio darganfod pwy oedd yn gyfrifol. Does dim modd cyfiawnhau ymddygiad fel hyn."

Fe ddywedodd ffynhonnell o du mewn y neuadd mai cwningod gwyllt oedd y rhain, oedd wedi cael eu saethu a'u lladd cyn iddyn nhw gael eu cymryd i'r neuadd.

Dywedodd hefyd nad oedd yn gysylltiedig ag unrhyw "seremoni dderbyn", fel oedd wedi ei awgrymu gan rai ar wefannau cymdeithasol.

'Annerbyniol'

Mewn datganiad, fe ddywedodd Prifysgol Aberystwyth:

"Mae'r Brifysgol yn pryderu ac yn siomedig gan yr ymddygiad gwrthgymdeithasol y sonnir amdano gan rai o drigolion Pantycelyn.

"Mae niweidio honedig o anifeiliaid, a dinistrio eiddo'r Brifysgol, yn gwbl annerbyniol.

"Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o fod yn un o'r llefydd mwyaf diogel i fod yn fyfyriwr, ac mae'r math hwn o ymddygiad yn eithriadol o brin yn ein cymuned.

"Mae'r Brifysgol yn cynnal ymchwiliad trylwyr o'r digwyddiadau y sonnir amdano yn Neuadd Pantycelyn ac yn barod i gychwyn achos disgyblu fel y bo'n briodol.

"Mae'r Brifysgol yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y honiadau hyn i ddod ymlaen a chynorthwyo gyda'r ymchwiliadau hyn.

"Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymdrechu i greu amgylchedd diogel a chynhwysol ar gyfer pob un o'n myfyrwyr i ddysgu a byw o fewn llety'r Brifysgol, ac yn tristau gan weithredoedd dinistriol yr unigolion hyn. Ni fydd y Brifysgol yn gwneud sylw pellach ar y mater hwn."