£11,000 o gostau am herio tocyn goryrru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Roedd David Pickup yn gyrru Audi R8 tebyg i'r model yma

Mae dyn wedi gorfod talu £11,000 am herio ei docyn goryrru ar ôl i'r erlyniad yn yr achos logi maes awyr a char i wrthbrofi ei honiad.

Fe gafodd David Pickup, 45 oed, ei ddal yn gwneud 101 mya yn ei gar Audi R8 ar yr A55 yn Lloc, Sir y Fflint ym mis Ebrill y llynedd.

Clywodd Llys Ynadon Sir y Fflint bod camera mewn car heddlu wedi ei ddal, a'i fod wedi gofyn i heddweision: "Gawn ni ei galw'n 98?".

Fe gafwyd Pickup, o Wilmslow, Sir Caer - sy'n berchen tŷ haf yn Abersoch - yn euog o oryrru.

Roedd wedi gwadu torri'r cyfyngiad cyflymdra o 70 mya, gan ddweud bod llawer o bobl o Gaer â thai haf yn ardal Abersoch, ac roedd yn honni mai car rhywun arall oedd wedi cael ei ffilmio.

Roedd yr amddiffyniad yn cwestiynu cywirdeb camera'r heddlu, felly fe wnaeth yr erlyniad gyflogi arbenigwr, wnaeth logi maes awyr ac Audi R8 i gynnal profion gafodd eu cyflwyno yn y llys.

Fe gafodd Pickup ddirwy o £675, chwe phwynt ar ei drwydded a'i orfodi i dalu costau'r erlyniad, oedd yn £10,384.