Ymestyn dedfryd awdur am drosedd rhyw

Cyhoeddwyd

Mae awdur wnaeth ffoi o Brydain cyn cael ei garcharu am droseddau rhyw, wedi'i ddedfrydu i 21 diwrnod ychwanegol yn y carchar.

Roedd Colin Richard Shearing, sydd bellach yn byw yn Bosham ger Chichester, wedi ei ryddhau ar fechnïaeth am saith niwrnod er mwyn rhoi trefn ar ei fywyd ar ôl i reithgor ei gael yn euog o ymddygiad anweddus gyda merch chwech oed.

Cafodd gwarant Ewropeaidd ei gyhoeddi ar 17 Ebrill ar ôl i'r awdur fethu ag ymddangos yn Llys y Goron Abertawe i gael ei ddedfrydu.

Cafodd Shearing, sy'n ysgrifennu dan yr enw Colin King, ddedfryd o dair blynedd yn y carchar.

Ffoi i Ffrainc

Yn lle ymddangos yn y llys, fe wnaeth Shearing deithio i Ffrainc, gan fwcio ystafelloedd mewn tri gwesty gwahanol ym Mharis.

Fe wnaeth Shearing, oedd yn byw yn Sir Benfro, fynd i orsaf heddlu Abertawe ar 11 Mai.

Roedd y dyn 70 oed wedi ymosod ar y ferch ddwywaith yn y 1980au.

Ddydd Iau, fe wnaeth Shearing gyfaddef cyhuddiad o fethu ag ildio i fechnïaeth, a bydd yn y carchar am 21 diwrnod ychwanegol ar ddiwedd ei ddedfryd o dair blynedd.

Mewn gwrandawiad blaenorol, dywedodd y barnwr Huw Davies nad oedd Shearing, oedd wedi gwadu ymddygiad anweddus hanesyddol gyda'r ferch, wedi dangos "unrhyw edifeirwch" am yr hyn a wnaeth.

Hefyd bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw.