Dinasoedd Cymru 'ar ei hôl hi' yn economaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dinas-ranbarth Caerdydd yw un o'r llefydd sydd angen mwy o ddatblygiad yn ôl Andrew Carter

Nid yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i ddatblygu dinasoedd y wlad yn y ffordd mae'r Canghellor yn ei wneud yn Lloegr.

Dyna farn Andrew Carter o sefydliad Centre for Cities, sy'n dweud y gall Cymru ddisgyn y tu ôl i Loegr os nad oes mwy yn cael ei wneud.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, dywedodd Mr Carter bod George Osborne wedi cyflawni ei addewid i roi mwy o bwerau ac arian i ardal Manceinion ac eraill, ond nad oes unrhyw weithredu tebyg yn digwydd yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod y dinas-ranbarthau yn datblygu gan ddefnyddio "cynlluniau mentrus a hyderus".

'Ddim yn gwneud digon'

Mae Mr Carter yn dweud bod y Canghellor yn Lloegr a Llywodraeth yr Alban yn y wlad honno yn meddwl am bwysigrwydd eu dinasoedd ar gyfer datblygu'r economi.

Dywedodd: "Mae 'na berygl mai Cymru fydd yr unig ardal sydd ddim yn meddwl yn ddifrifol am y rôl mae ei dinasoedd yn chwarae, a'r rôl y dylen nhw fod yn chwarae, wrth ddatblygu dyfodol y llefydd yna yn economaidd."

Ychwanegodd bod Llywodraeth Cymru angen dangos mwy o arweiniad a sicrhau bod mwy yn cael ei wneud yn y wlad.

"Dydw i ddim yn meddwl eu bod yn gwneud digon," meddai.

Er bod gweinidogion wedi cynnal sawl adolygiad, gyda Mr Andrews yn rhan o rai ohonyn nhw, dywedodd mai "yn y pendraw, mae angen i ni weld penderfyniadau go-iawn a gweithredu go-iawn ar lawr gwlad".

"Dwi'n meddwl bod angen i Lywodraeth Cymru gymryd mwy o rôl arweinydd i sicrhau bod y pethau yma yn digwydd.

"Gwnewch hi'n bosib i roi pwerau a chyfrifoldebau i ddinas-ranbarth Caerdydd, i ddinas-ranbarth Abertawe, yna bydd y bobl leol sy'n gallu gweithredu yn barod i drafod hefyd.

"Mae'n gofyn am arweiniad gan y llywodraethau cenedlaethol yn y ffordd yr ydyn ni wedi ei weld yn Lloegr gyda'r Canghellor."

'Datblygu'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ein rhanbarthau Bae Abertawe a Dinas Caerdydd yn datblygu'n wych.

"Mae'r byrddau wedi cyhoeddi cynlluniau mentrus a hyderus i ddatblygu a thyfu eu hardaloedd ac maen nhw'n gweithio i adnabod a hyrwyddo prosiectau mawr.

"Hefyd, mae Cynhadledd Arloesi yn cael ei chynnal gan Fwrdd Dinas-ranbarth Bae Abertawe yr wythnos nesaf ac rydyn ni'n disgwyl cyhoeddiadau pellach."