Confensiwn cyfansoddiadol gam yn nes?

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud bod Prif Weinidog y DU, David Cameron, yn "agored i'r syniad" o greu confensiwn cyfansoddiadol.

Mae Mr Jones wedi galw am sefydlu fforwm i drafod dyfodol y DU a sut mae'n cael ei llywodraethu ers peth amser.

Dywedodd Mr Jones ei fod wedi trafod y syniad gyda David Cameron yn ystod sgwrs ffôn ddydd Mawrth.

Dywedodd: "Mi wnes i godi'r mater gyda'r prif weinidog. Mae'n agored i'r syniad.

"Rydw i'n gwybod bod Peter Robinson, fy nghydweithiwr yng Ngogledd Iwerddon, yn rhannu'r un farn.

"Rydw i'n meddwl mai'r pryder oedd, sut fyddai'r confensiwn yn cael ei drefnu?

"Mi wnes i ddweud y dylai'r confensiwn gael ei redeg drwy'r Cyd-Bwyllgor Gweinidogion, sef y corff sy'n dod ag arweinyddion pedwar llywodraeth y DU ynghyd.

"Mae'n rhaid sicrhau diffiniad ac amserlen dynn i'r confensiwn, er mwyn cael cyfansoddiad sy'n addas ar gyfer y 21ain ganrif."