Dyddiad cau cyflwyno cais amaethwyr

Cyhoeddwyd

Mae'r dyddiad cau i ffermwyr gwblhau eu ffurflenni Cais Sengl wedi cyrraedd.

Mae dirprwy weinidog dros ffermio, Rebecca Evans wedi rhybuddio ffermwyr mai heddiw ydi'r dyddiad cau i anfon y ffurflenni - ac nid ym mis Mehefin fel yn Lloegr.

Dywedodd hefyd bod cymorth ar gael iddyn nhw drwy ffonio'r llinell gymorth, a bod modd newid unrhyw wallau heb eu cosbi cyn 1 Mehefin.

Mae ffurflenni eleni wedi cael eu disgrifio fel y rhai mwyaf cymhleth erioed, ac mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi rhybuddio ynglŷn â'r peryglon o lenwi'r ffurflenni'n anghywir.

Mae'n rhaid i ffermwyr eu llenwi er mwyn hawlio Taliad Sylfaenol gan yr Undeb Ewropeaidd. Mi fydd y ffurflen yn sylfaen i'r taliadau fydd ffermwyr yn ei gael am sawl blwyddyn.

Ond mae nifer wedi cwyno bod y ffurflen yn llawer mwy cymhleth na rhai blaenorol.

Mae cosb ariannol o un y cant o'r swm am bob diwrnod mae'r ffurflen yn hwyr yn cael ei danfon.