BBC Cymru Fyw

Rhodri Morgan: Angen i Lafur apelio at y dosbarth canol

Published
image captionMae Rhodri Morgan wedi dweud bod angen i'r Blaid Lafur ddenu etholwyr uchelgeisiol dosbarth canol
Mae cyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, wedi dweud bod angen dybryd am fwy o weithwyr swyddfa yng Nghymru, a bod angen i'r Blaid Lafur ddysgu sut i apelio at bobl o'r fath.
Dywedodd wrth BBC Cymru: "Mae'r wlad wastad wedi bod yn ar wahân o'r brig - mae'r pencadlys wedi'i leoli rhywle arall, tra bod y ffatri neu'r pwll glo yma yng Nghymru."
Ychwanegodd bod swyddi safonol, sy'n galw am fwy o sgiliau, yn rhoi mwy o bwer gwario i Gymru.
"Mae angen y math yna o waith ar Gymru, yr un faint â swyddi mwy sylfaenol, er mwyn cymryd lle'r swyddi glo a dur", meddai.
Dywedodd bod hanes diwydiannol Cymru yn golygu bod gan y wlad "strwythur economaidd anghyffredin iawn", gyda diffyg swyddi ym meysydd dylunio, peirianneg, gwyddoniaeth a rheolaeth.
image captionRhodri Morgan yn ymgyrchu dros y Blaid Lafur yn Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Wrth ymateb i fuddugoliaeth etholiadol y Ceidwadwyr, dywedodd Mr Morgan bod y Blaid Lafur wedi gadael i'r ymgyrch ddatblygu i fod yn gêm rygbi, ble mae modd "gorliwio cryfder y gwrthwynebwyr, gan adael iddyn nhw guddio eu gwendidau."
Ychwanegodd bod yr ymgyrchu etholiadol wedi creu'r argraff mai'r unig faterion oedd o ddiddordeb i'r Blaid Lafur oedd y rheiny sy'n effeithio ar y bobl dlotaf, megis banciau bwyd a'r 'dreth ystafell wely'.
Am ragor o wybodaeth am y stori hon, gwyliwch raglen Sunday Politics Wales ar BBC One Wales am 11:00 ddydd Sul, 17 Mai.