BBC Cymru Fyw

Argyfwng enfawr Llafur

Published
image captionYn ol Huw Irranca- Davies mae methiant Ed Miliband wedi creu argyfwng enfawr i'r Blaid Lafur
Mae'r Aelod Seneddol Llafur Huw Irranca-Davies wedi rhybuddio ei blaid eu bod yn wynebu argywng enfawr wrth geisio delio â chanlyniad Etholiad Cyffredinol 2015.
Tra yn siarad â Vaughan Roderick ar BBC Radio Wales dywedodd Aelod Seneddol Ogwr bod yn rhaid i'r blaid fynd i'r "mannau tywyll" wrth geisio deall methiant ymgyrch ei blaid.
Wrth edrych tuag at etholiadau'r Cynulliad yn 2016 dywedodd Mr Irranca-Davies bod yr Etholiad Cyffredinol wedi bod yn arwyddocaol gan fod materion datganoledig - gan gynnwys gwasanaeth iechyd Cymru - wedi bod yn flaenllaw yn yr ymgyrch ym Mhrydain.
Ychwanegodd Mr Irranca Davies bod angen i'r blaid ddangos mwy o uchelgais yng Nghymru -ac anelu at gynnig gwasanaethau iechyd ac addysg o safon uchel rhyngwladol.
image captionHuw Irranca-Davies AS Ogwr
"Mae'n rhaid i 'r blaid apelio o'r newydd at gymunedau trefol yn y cymoedd ond hefyd ardaloedd gwledig, a chymunedau Cymraeg."
"Mae'n rhaid i ni gael gwared a'r syniad ein bod yn cymryd yn ganiataol mai ni yw plaid naturiol Cymru."
Mae Mr Irranca-Davies wedi ymddiswyddo o reng flaen Llafur "er mwyn canolbwyntio ar geisio ail-adeiladu'r Blaid Lafur yng Nghymru."