Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi cyngor ar osgoi dementia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Effaith dementia (chwith) ar ymennydd iach (dde)

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi cyngor ar sut i leihau'r risg o ddementia.

Fe gyhoeddwyd y canllawiau ganddo ar ddechrau wythnos o weithgareddau yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r salwch.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn rhoi pwyslais cynyddol ar geisio lleihau'r achosion o ddementia, sy'n debyg o gynyddu yng Nghymru wrth i oedran y boblogaeth gynyddu ar gyfartaledd.

Yn ôl y gweinidog, fe ellir lleihau'r risg o ddatblygu dementia trwy ddilyn y camau sylfaenol yma:

  • Gwnewch ymarfer corff;
  • Gwyliwch eich pwysau;
  • Byddwch yn gymdeithasol;
  • Peidiwch ag yfed gormod o alcohol;
  • Rhowch y gorau i ysmygu;
  • Gwnewch addewid i gadw llygad ar eich iechyd.

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae'r camau hyn yn rhai rhwydd a synhwyrol y gall pobl eu cymryd i leihau eu risg o ddementia, ond hefyd y risg o ganser, clefyd y galon, strôc a diabetes.

"Gall y risg fod hyd at 60% yn is os byddwch yn dechrau byw'n fwy iach.

"Mae'r canllaw newydd yn rhoi cyngor am ble i gael cymorth i gefnogi'r newidiadau hyn, a'r newyddion da yw bod y camau hyn yn hawdd i'w cyflawni - mae angen i ni wneud ymarfer corff a bod yn gymdeithasol, gwylio'n pwysau, osgoi yfed gormod o alcohol a pheidio â smygu.

"Felly mae'r neges yn glir - peidiwch ag oedi; gwnewch rywbeth nawr. Dyw e hi byth yn rhy gynnar nac yn rhy hwyr i leihau eich risg o ddementia. Mae unrhyw beth sy'n dda i'r galon yn dda i'r ymennydd."