Lansio gwasanaethau trenau newydd i'r canolbarth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau newydd eu lansio yn Aberystwyth ddydd Llun

Mae gwasanaethau trên ychwanegol ar gledrau'r Cambrian, fydd yn cynnig cysylltiadau gwell rhwng trefi, pentrefi a chymunedau Canolbarth Cymru wedi lansio.

Fe fydd y trenau newydd yn teithio bob awr rhwng Aberystwyth a'r Amwythig, a bydd gwasanaethau ychwanegol ar reilffordd Calon Cymru.

Mae amserau'r gwasanaethau wedi'u cyhoeddi ar amserlen Trenau Arriva Cymru. Fe fydd pedwar gwasanaeth newydd rhwng Aberystwyth a'r Amwythig yn yr wythnos, yn gadael Aberystwyth am 06:30, 08:30, 12:30 ac 18:30.

Bydd dau wasanaeth newydd ar ddydd Sul hefyd, yn gadael Aberystwyth am 10:30 ac 14:33.

Ar Lein Calon Cymru, fe fydd teithiau penwythnos ychwanegol rhwng Llanymddyfri ac Abertawe, a rhwng Llandrindod a Crewe.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwasanaethau yn rhedeg rhwng Aberystwyth a'r Amwythig

Dywedodd Llywodraeth Cymru, sy'n ariannu'r cynllun, y bydd y gwasanaethau newydd yn creu 20 o swyddi.

Yn croesawu'r newyddion, dywedodd Rhydian Mason o Bartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian: "Dyma ganlyniad arbennig iawn, ac rwy'n hyderus y byddwn dros yr wythnosau a'r misoedd nesa'n gweld niferoedd teithwyr yn cynyddu, wrth i bobl sylweddoli a phrofi'r cyfleustra ac ymarferoldeb y gwasanaethau ychwanegol.

"Mi fydd hefyd yn gyfle arbennig ac yn ei gwneud hi'n llawer iawn haws i dwristiaid ac ymwelwyr ddod at Ganolbarth Cymru, gan gynnig y cyfle iddynt fod yn fwy hyblyg gyda'u cynlluniau ac yn wir mi fydd yn ei gwneud hi'n haws iddynt deithio o fewn yr ardal yn ystod eu gwyliau yma."