Cleifion 'yn fodlon' gyda meddygfeydd, yn ôl arolwg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr arolygiaeth o'r farn bod y rhan fwyaf o feddygfeydd yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda

Mae'r rhan fwyaf o gleifion yn fodlon gyda'r gofal a'r driniaeth maen nhw'n ei dderbyn gan eu meddygfa, ond mae pryder am sicrhau apwyntiadau, yn ôl adroddiad newydd.

Fe gafodd adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ei gyhoeddi ddydd Llun ar ol i 33 o feddygfeydd teulu yng Nghymru gael eu harolygu yn ystod 2014-15.

Gwelwyd bod y rhan fwyaf o gleifion yn fodlon gyda'r gofal a'r driniaeth y maen nhw'n ei dderbyn, ac maen nhw'n gyffredinol yn fodlon gydag amserau agor eu meddygfa.

Ond, gwelwyd bod mynediad at apwyntiadau yn broblem i nifer o gleifion, a dywed yr adroddiad y gallai meddygfeydd gysylltu'n well â chleifion am eu hapwyntiadau.

Hefyd, dywed bod y cyfathrebu rhwng ysbytai a meddygon teulu pan fydd claf yn cael ei ryddhau o'r ysbyty yn annigonol ac angen ei wella, ac nid yw'r rhan fwyaf feddygfeydd wedi ystyried anghenion iaith cleifion.

Mae'r adroddiad yn dweud bod meddygfeydd teulu yn trin cwynion ffurfiol yn unol â threfniadau cenedlaethol y Gwasanaeth Iechyd, ond dydyn nhw ddim yn cofnodi cwynion anffurfiol neu lafar fel arfer.

Roedd yr arolygiaeth o'r farn bod y rhan fwyaf o feddygfeydd yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda, ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, ond dywed y gellid gwella gyda mwy o ddefnydd o ddrysau awtomatig.