Ffigyrau aros unedau brys 'wedi gwella'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL

Er i ffigyrau aros unedau brys wella fis Ebrill, maen nhw'n parhau i fod yn is na'r hyn y dylen nhw fod.

Ym mis Ebrill, fe gafodd 83.3% o gleifion yng Nghymru eu cofnodi, a'u trosglwyddo neu eu hanfon adref o fewn pedair awr.

82.3% oedd y ffigwr ym mis Mawrth, ond mae ffigwr mis Ebrill yn parhau i fod yn is na mis Chwefror 2014 - 86.6%.

95% yw'r targed.

Fe welodd ysbytai ledled Cymru fwy o gleifion yn ystod mis Ebrill, gyda 69,696 yn ymweld ag unedau brys, o'i gymharu â 67,527 ym mis Mawrth.

Fe ostyngodd nifer o bobl arhosodd fwy na 12 awr o 2,442 ym mis Mawrth i 2,145 ym mis Ebrill.

'Parhau i fonitro'

"Er y cynnydd yn y galw, fe wnaeth perfformiad o fewn y targed pedair awr wella y mis hwn," meddai llefarydd ar ran llywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y llefarydd nad oes sail i laesu dwylo, ac y bydd y llywodraeth yn parhau i fonitro'r sefyllfa.

Fe ddywedodd llefarydd iechyd y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar y dylai "gweinidogion Llafur ddad-wneud yr etifeddiaeth ddistrywiol o doriadau i'r GIG, a delio gyda'r perfformiadau gwael yng nghyd-destun targedau, sy'n achosi gofid i gymaint o gleifion a gweithwyr y GIG yng Nghymru".

Yn ôl arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Kirsty Williams, mae angen "dechrau cydweithio mewn comisiwn trawsbleidiol er mwyn datrys y mater hir-dymor hwn".

Ychwanegodd: "Mae llywodraeth Lafur Cymru angen darparu GIG sydd wedi ei staffio'n gywir, gyda'r adnoddau cywir, er mwyn i'r gweithlu gwych gael gwneud beth maen nhw wedi eu hyfforddi i wneud - darparu GIG o'r radd flaenaf."