Ymgyrch yn erbyn fferm wynt Clocaenog i barhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, RWE Innogy UK
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r fferm wynt (mewn gwyrdd) ar y ffin rhwng Sir Ddinbych a Chonwy

Mae gwrthwynebwyr i gynllun i adeiladu fferm wynt mewn coedwig yng ngogledd Cymru wedi gado parhau'r ymgyrch, ar ôl cael gwybod bod eu cais am adolygiad barnwrol wedi ei gyflwyno ddiwrnod yn rhy hwyr.

Bwriad RWE Innogy yw adeiladu 32 o dyrbinau yng Nghoedwig Clocaenog ger Llyn Brenig yn Sir Ddinbych.

Roedd y barnwr wedi clywed tystiolaeth am ddeuddydd mewn llys yn yr Wyddgrug, cyn derbyn llythyr oedd yn dweud bod y cais am y gwrandawiad cyfreithiol yn hwyr.

Mae'r grŵp wnaeth y cais, yn cynnwys Michael Williams a 10 o bobl eraill, yn dweud eu bod nawr yn ystyried eu hopsiynau.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb RWE Innogy.

Ni roddodd y barnwr ddyfarniad ar ôl derbyn llythyr gan gyfreithwyr RWE Innogy, yn dweud bod cais Mr Williams wedi bod yn hwyr.

Dywedodd Mr Williams bod y barnwr wedi gwrthod datgelu beth fyddai ei ddyfarniad wedi bod petai'r gwrandawiad wedi parhau.

Fe wnaeth y grŵp gais am adolygiad ar ôl i ysgrifennydd ynni'r DU gymeradwyo'r cynllun tyrbinau ym mis Medi'r llynedd.

Straeon perthnasol