Menyw 'yn benderfynol o ladd' dau blentyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sadie Jenkins yn gwadu dau gyhuddiad o geisio llofruddio yn Llys y Goron Caerdydd

Mae llys wedi clywed bod dynes o Gasnewydd, sydd wedi ei chyhuddo o geisio lladd dau o blant mewn tŷ yn y ddinas, o bosib wedi bod yn dioddef o salwch seiciatrig wedi ei achosi gan amffetamin.

Mae Sadie Jenkins, 28 oed, yn gwadu dau gyhuddiad o geisio llofruddio yn Llys y Goron Caerdydd.

Clywodd y llys bod Ms Jenkins wedi ymosod ar y plant gyda chyllell ar 7 Mai y llynedd.

Dywedodd yr erlynydd Paul Lewis y bydd yn dadlau bod y diffynnydd wedi bod yn benderfynol o ladd y ddau blentyn y bore hwnnw.

Dywedwyd wrth y rheithgor y bydden nhw yn clywed gan seiciatryddion fforensig sy'n credu nad oedd Ms Jenkins yn gwybod bod ei hymddygiad yn anghywir ar y pryd.

Clywodd y llys bod y plant wedi dioddef "anafiadau sylweddol" i'w gyddfau a'u bod angen "triniaeth lawfeddygol brys".

Ychwanegodd Mr Lewis bod Ms Jenkins wedi ymosod ar ei hun gyda'r gyllell yn ogystal.

Dywedodd Mr Lewis bod dynes arall oedd yn y tŷ wedi ei deffro gan sŵn sgrechian y plant.

Clywodd y rheithgor bod Ms Jenkins wedi dweud ar y pryd: "Roedd rhaid gwneud, roedd rhaid gwneud."

Dywedodd Mr Lewis ei bod hi hefyd wedi dweud bod "lleisiau wedi dweud wrtha'i i wneud hyn".

Mae Ms Jenkins yn gwadu dau gyhuddiad o geisio llofruddio, ac mae'r achos yn parhau.