Cymeradwyo cynllun i gael gwared ar addysg feithrin RCT

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cynllun dadleuol un cyngor yn ne Cymru i gael gwared ar addysg feithrin i dros 3,000 o blant wedi ei gymeradwyo gan yr Uchel Lys.

Ym mis Chwefror, fe wnaeth cyngor Rhondda Cynon Taf gyhoeddi na fyddai addysg am ddim i blant tair oed mewn meithrinfeydd yn parhau.

Mae'r cynllun yn un o fesurau'r awdurdod i arbed dros £70m rhwng 2015 a 2018.

Aeth yr achos i'r Uchel Lys ar ôl i ddwy fam wneud cais am adolygiad barnwrol, ond penderfynodd y barnwr ddydd Llun bod y cyngor wedi gweithredu mewn ffordd deg wrth wneud y penderfyniad.

3,300 o blant

O dan gynllun y cyngor, byddai plant tair oed yn cael cynnig 15 awr o addysg am ddim bob wythnos, yn hytrach na llefydd llawn amser.

Byddai hefyd yn golygu bod trafnidiaeth am ddim i'r ysgol yn dod i ben.

Clywodd y llys y byddai'r newid yn effeithio ar 3,300 o blant a'u teuluoedd, ac roedd cyfreithwyr ar ran y ddwy fam, Angharad Morris a Donna Thomas, wedi dadlau bod diffygion ym mhroses ymgynghori'r cyngor.

Cafodd yr awdurdod ei gyhuddo o fethu â chyflawni ei dyletswydd i sicrhau bod digon o ofal plant i rieni sy'n gweithio.

Ond dywedodd Mrs Ustus Patterson bod sefyllfa ariannol y cyngor yn argyfwng, a bod angen gwneud arbedion ariannol.

Dywedodd bod y cyngor wedi gweithredu'n unol a'r rheolau drwy gynnig opsiwn oedd yn cael ei ffafrio yn ystod yr ymgynghoriad, oedd yn "deg dan yr amgylchiadau".

Ychwanegodd bod y cyngor "wedi delio gyda'r mater o ddewis amgen realistig" ac wedi cymryd camau i leihau effaith y toriadau.

Straeon perthnasol