£108 miliwn i wella cyflwr tai cymdeithasol

  • Cyhoeddwyd
HousingFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Bydd dros £100 miliwn yn cael ei wario ar wella cyflwr y stoc dai

Bydd dros £100 miliwn yn cael ei wario ar wella tai cymdeithasol yng Nghymru, yn ôl y llywodraeth.

Fe fydd yr arian ar gael i gynghorau a chymdeithasau tai er mwyn gwella cyflwr tai a chreu swyddi.

Mae gan y llywodraeth darged pum mlynedd er mwyn gwella cyflwr 200,000 o gartrefi cymdeithasol ac mae targedau hefyd er mwyn gwella diogelwch tai.

Fe allai'r gwaith hwn gynnwys cael gwared ar hen foeleri, a darparu ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd.

Yn ôl y llywodraeth mae dwy ran o dair o gartrefi cymdeithasol yng Nghymru - bron i 150,000 o dai - eisoes yn cwrdd â'r targedau sydd wedi eu gosod ar gyfer 2020.

Mae'r Gweinidog Tai Lesley Griffiths wedi datgan ei bwriad o ddileu'r mesur 'Hawl i Brynu' yng Nghymru. Ei nod yw diogelu'r stoc dai sy'n eiddo i awdurdodau lleol.

"Mae buddsoddiad mewn cartrefi pobl yn cael dylanwad pellgyrhaeddol, mae'n elfen holl bwysig er mwyn gwella cyflwr y genedl a chreu swyddi a chyfleodd hyfforddi," meddai.

Ychwanegodd bod Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi mwy na £400miliwn mewn tai fforddiadwy.