Phil Bale yn cadw ei swydd fel arweinydd Cyngor Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gyflwynodd Mr Bale gyllideb ddadleuol oedd yn peryglu 600 o swyddi

Mae arweinydd Cyngor Sir fwyaf Cymru wedi ennill pleidlais yn erbyn ei arweinyddiaeth.

Llwyddodd Phil Bale, arweinydd Cyngor Caerdydd, i gael ei ailethol fel arweinydd y grŵp Llafur.

Yr wythnos diwethaf fe fethodd a sicrhau mwy o bleidleisiau na'i wrthwynebydd, y cynghorydd Lynda Thorne.

Dywedodd y cynghorydd Bale wrth BBC Cymru ei fod yn hapus gyda'r canlyniad "ac yn edrych ymlaen yn eiddgar am ddyfodol cyffrous i'r ddinas."

Daeth buddugoliaeth y cynghorydd Bale ar ôl cyfnod anodd.

Bu cryn wrthwynebiad i'r gyllideb ar gyfer 2015/16, oedd yn cynnig arbedion o £40 miliwn. Roedd nifer o fewn y grŵp Llafur yn anhapus gyda thoriadau i wasanaethau'r cyngor hefyd.

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd Phil Bale yn wynebu brwydr wleidyddol nos Lun wrth iddo geisio cael ei ethol yn arweinydd y grŵp Llafur.

Wythnos yn ôl, roedd pleidlais gyfartal ar gyfer yr arweinyddiaeth rhwng Mr Bale a chynghorydd Grangetown Lynda Thorne.

Disgwylir i'r grŵp Llafur gwrdd unwaith eto nos Lun er mwyn cynnal pleidlais arall.

Mae Mr Bale wedi bod yn ffigwr dadleuol yn y brifddinas ers iddo gyflwyno cyllideb - a thoriadau - ar gyfer gwasanaethau lleol Caerdydd.

Fe wynebodd bleidlais o ddiffyg hyder ym mis Mawrth, ac er iddo ennill y bleidlais mae'r frwydr i'w ddisodli yn parhau.

Mae'r gwrthbleidiau a sawl aelod o'r blaid Lafur wedi dweud y dylai ymddiswyddo.

Dywedodd Mr Bale ei bod yn "benderfynol i sefyll yn gadarn" ac na fyddai yn "iselhau i'r lefel o wneud ymosodiadau personol".

Mae undeb UNSAIN, sydd yn cynrychioli gweithwyr y cyngor wedi dweud y dylid datrys y mater.

Dywedodd llefarydd: "Mae'n ymddangos fod y grŵp Llafur yn 'rhwygo ei gilydd yn ddarnau'."