BBC Cymru Fyw

Apêl olaf cwpl i achub tŷ eco-gyfeillgar Sir Benfro

Published
image captionCafodd y tŷ ei godi heb ganiatad cynllunio
Mae cwpl ifanc o ardal Crymych yn dechrau eu hapêl olaf i geisio rhwystro'r awdurdodau rhag dymchwel eu tŷ crwn yng Nglandŵr, sy'n adeilad eco-gyfeillgar.
Fe wnaeth Charlie Hague a Megan Williams adeiladau eu cartref Pwll Broga am tua £12,000 ond heb ganiatâd cynllunio.
Mae'r ddau yn byw yn y tŷ crwn gyda'u mab Eli, sy'n dair oed.
Ar ôl adeiladu'r safle fe wnaeth y cwpl gais gynllunio am yr adeilad, ond cafodd hwnnw ei wrthod gan gynghorwyr Sir Penfro yr haf diwethaf.
image copyrightWww.simondale.net
image captionCafodd y tŷ ei adeiladu gan Mr Hague, sy'n gerflunydd
image copyrightAmanda Jackson
image captionDeunyddiau naturiol sydd wedi eu defnyddio y tu mewn i'r tŷ
Nawr mae'r cwpl wedi gwneud cais apêl i'r Arolygaeth Cynllunio a bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Cymunedol Hermon, ger Crymych, ddydd Mawrth.
Dywed y cwpwl eu bod yn gobeithio fod eu hadeilad yn cwrdd â'r criteria sy'n cael eu gosod gan gynllun polisi Datblygiad Un Planed.
Yn ôl y cynllun hwnnw mae angen i'r adeilad fod yn hunan gynaliadwy yn nhermau bywyd, ynni ag incwm.

Straeon perthnasol

  • Tŷ crwn 'i'w ddymchwel' ar ôl colli apêl