Cyhuddo cynghorwyr Caerdydd o 'danseilio' Phil Bale

Cyhoeddwyd

Mae dirprwy arweinydd Cyngor Caerdydd wedi cyhuddo ei chyd-weithwyr yn y Blaid Lafur o "danseilio" yr arweinydd Phil Bale.

Cafodd y Cynghorydd Bale ei ail-ethol gan y grŵp Llafur nos Lun, wedi i bleidlais gynharach wythnos diwethaf orffen yn gyfartal.

Mae'r Cynghorydd Bale wedi'i ail-ethol yn dilyn cyfnod anodd, lle cafodd drafferth yn sicrhau cefnogaeth i'w gyllideb, cyn wynebu cryn feirniadaeth.

Dywedodd ei ddirprwy, Sue Lent wrth BBC Radio Wales bod cynghorwyr Llafur eraill wedi ceisio defnyddio'r cyfryngau i "danseilio" arweinyddiaeth y Cynghorydd Bale.

'Peri pryder'

Dywedodd y Cynghorydd Lent: "Mae Phil wedi cyflwyno llywodraeth sefydlog, wedi cyflwyno rheolaeth sefydlog.

"Mae'r ansefydlogrwydd gwleidyddol yn peri pryder.

"Pan wnaeth Phil gychwyn ar ei waith fel arweinydd llynedd, roedd rhai aelodau o'r cabinet blaenorol yn gwrthod parhau yn eu swyddi, ac mae pethau wedi datod ymhellach dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda llawer o bobl o'r grŵp Llafur yn mynd at y cyfryngau, gan danseilio ei arweinyddiaeth mewn modd cwbl fwriadol.

"Rydw i'n meddwl mai'r peth pwysicaf ar gyfer y grŵp Llafur ydi derbyn ei fod yn arweinydd, wedi'r cwbl rydym ni eisoes wedi cael blwyddyn gyfan o bobl yn ceisio tanseilio ei arweinyddiaeth."

Straeon perthnasol