Ceisio llofruddio plant: Barnwr yn crynhoi'r achos

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sadie Jenkins yn gwadu dau gyhuddiad o geisio llofruddio yn Llys y Goron Caerdydd

Mae'r barnwr yn yr achos yn erbyn dynes o Gasnewydd, sydd wedi'i chyhuddo o geisio llofruddio dau o blant, wedi cychwyn crynhoi'r achos.

Clywodd y llys yn gynharach ddydd Mawrth bod Sadie Jenkins, 28 oed, wedi ymosod ar y plant oherwydd ei bod hi'n credu eu bod dan fygythiad gan y maffia.

Mae Ms Jenkins, sy'n ymddangos gerbron Llys y Goron Caerdydd, yn gwadu dau gyhuddiad o geisio llofruddio.

Yn ystod araith gloi fer, dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Paul Lewis QC, bod y diffynnydd yn derbyn ei bod yn ceisio lladd y plant.

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr amddiffyniad, Patrick Harrington QC: "Nid yw hwn yn achos o euog neu ddieuog. Mae'n achos o euog neu ddieuog o ganlyniad i wallgofrwydd."

Ychwanegodd: "Os bu rhybudd yn erbyn y peryglon o gymryd cyffuriau erioed, dyma fo."

Dywedodd y barnwr, Ms Ustus Carr "nad oedd anghytuno" ynglŷn â'r ffaith bod y diffynnydd wedi anafu'r plant.

Ychwanegodd y byddai'n rhaid i'r rheithgor benderfynu a oedd Sadie Jenkins yn dioddef o salwch meddwl wedi'i achosi gan ei defnydd blaenorol o gyffuriau oedd yn golygu nad oedd hi'n gwybod bod yr hyn wnaeth hi'n anghywir yn gyfreithiol neu'n foesol, ai peidio.

Seicotig

Yn gynharach ddydd Mawrth, clywodd y llys bod Ms Jenkins yn seicotig, a heb unrhyw gyswllt â'r gwirionedd pan wnaeth hi ymosod ar y plant gyda chyllell ar 7 Mai 2014.

Clywodd y llys dystiolaeth gan y seiciatrydd fforensig ymgynghorol, Dr Phillip Joseph, wnaeth ddweud bod Ms Jenkins yn "dioddef o resymu diffygiol, roedd hi'n gwybod beth roedd hi'n wneud, ond nid oedd hi'n gwybod bod hynny'n anghywir."

Dywedodd bod Ms Jenkins yn dioddef o rithdybiaethau, gan gredu bod y plant yn wynebu "bygythiad sylweddol", ac y bydden nhw'n cael eu harteithio a'u lladd gan rywun fel y maffia.

Dioddefodd y ddau blentyn anafiadau i'w gyddfau a bu'n rhaid iddyn nhw gael llawdriniaeth frys.

Clywodd y rheithgor bod Ms Jenkins wedi "ysmygu canabis yn rheolaidd ers ei harddegau", ond mai amffetamin oedd ei "phrif gyffur". Dywedodd Dr Joseph wrth y llys bod defnydd cyson o amffetamin yn gallu achosi cyflwr seicotig.

Mi wnaeth Dr Joseph ddarllen rhan o gyfweliad gyda'r diffynnydd. Yn y cyfweliad dywedodd Miss Jenkins ei bod wedi "gafael yn y gyllell fwyaf miniog oherwydd fy mod i eisiau iddo ddigwydd yn gyflym ac yn hawdd."

Dywedodd: "Roeddwn i'n meddwl, maen nhw ar eu ffordd, maen nhw am ein harteithio a'n lladd ni".

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Paul Lewis, ei bod hi wedi dewis y gyllell fwyaf miniog oherwydd ei bod hi'n bwriadu lladd y plant.

Mae Sadie Jenkins yn gwadu dau gyhuddiad o geisio llofruddio, ac mae'r achos yn parhau.