Llais y Llywydd: Tim Rhys-Evans

Cyhoeddwyd

Tim Rhys-Evans, sy'n wreiddiol o Dredegar Newydd, sefydlodd Only Men Aloud, Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud. Yn gyn-ganwr opera, mae Tim hefyd yn arbenigwr canu corawl. Yn ogystal â chanu, mae Tim yn gweithio fel beirniad a chyflwynydd teledu a radio, ac yn siaradwr Cymraeg rhugl. Roedd Tim yn cyd-arwain cyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd nos Sul gyda Alex Jones, ac mae'n Lywydd y Dydd ddydd Llun.

Beth oedd eich profiad cyntaf chi â'r Urdd?

Fy nghysylltiad cyntaf â'r Urdd oedd yn ôl yn 2005 pan gefais wahoddiad i fod yn Gyfarwyddwr Cerddorol y cynhyrchiad ysgolion o Les Miserables yn y Gymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mae Caerdydd. Roedd o'n brofiad anhygoel, ond mi gefais her go fawr gan Sian Eirian, cyfarwyddwr yr Eisteddfod ar y pryd - i gynnal pob ymarfer yn Gymraeg! Doeddwn i ddim yn siarad gair o'r iaith cyn hynny, a dyna'r rheswm pam y dechreuais ddysgu. Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Urdd am yr anrheg hon.

Beth yw'r peth gorau am yr Urdd?

Rwyf wrth fy modd â'r ffordd y mae'r Urdd yn dathlu diwylliant Cymreig. Rwy'n falch iawn o fod yn frodor o wlad sy'n gwerthfawrogi eu diwylliant - yn ein hanthem genedlaethol rydym ni'n dathlu 'gwlad beirdd a chantorion' - ac mae hynny'n rhywbeth arbennig yn enwedig heddiw pan mae toriadau i fudiadau cerddorol Cymru.

Rydym ni wirioneddol angen mudiadau fel yr Urdd i'n atgoffa bod canu, perfformio a cherddoriaeth mor bwysig i ni fel cenedl. Mae'r Urdd yn caniatáu i blant brofi eu diwylliant Cymreig drwy sefyll ar lwyfan a chanu neu berfformio. Mae'n rhoi cymaint o hyder i blant a phobl ifanc ac mae'n cyfoethogi eu bywydau - mae'n wych.

Beth yw eich rôl chi yn yr Eisteddfod eleni?

Ro'n i'n cyd-arwain y cyngerdd agoriadol efo Alex Jones nos Sul ac yn arwain Only Boys Aloud yn ystod y cyngerdd. Mae Alex a minnau wedi cyd-arwain Proms in the Park ddwywaith ac rydym ni'n ffrindiau, felly roedd hi'n hyfryd cael gweithio gyda hi unwaith eto. Rydw i hefyd yn falch iawn o gael bod yn Lywydd y Dydd dydd Llun - bydd hwn yn brofiad newydd i mi ac roedd derbyn y gwahoddiad yn anrhydedd.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.