Llais y Llywydd: Morgan Hopkins

  • Cyhoeddwyd
Morgan HopkinsFfynhonnell y llun, Morgan Hopkins

Magwyd yr actor Morgan Hopkins yng Nghwm Rhymni, gan dreulio ei flynyddoedd cynnar yng Nghaerffili cyn symud gyda'i deulu i Deri. Fe gystadlodd yn ei Eisteddfod gyntaf yn chwech oed, ac yn ddiweddarach, roedd Morgan gyda'r cyntaf trwy glwydi Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhymni, a agorodd ym 1981. Morgan yw Llywydd y Dydd dydd Mercher - roedd hefyd yn cyfarwyddo Sioe Ieuenctid yr Urdd, 'Chwarae Cuddio', oedd yn cael ei pherfformio nos Sadwrn a nos Lun.

Beth yw eich hoff atgof am yr Urdd?

Fy hoff atgof yw mynd i gystadlu yn y Gân Actol gyda grŵp o'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd Yr Wyddgrug yn 1984 ac aros efo teulu caredig yn Nhremeirchion. Mi fyddwn i'n hoff iawn o gael eu gweld nhw eto un dydd.

Wnaethoch chi gystadlu neu ennill yn Eisteddfod yr Urdd?

Cystadlais yn gyson o 6 i 16 mlwydd oed mewn amryw o gystadlaethau gan gynnwys canu, actio a llefaru. Enillais gystadleuaeth llefaru rhwng 15-19 oed yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 1985. Mae gen i ofn nad ydw i'n cofio gair o'r darn gosod, ond dwi'n cofio bob gair o'r gerdd 'Twm a'r Penwaig', sef y darn gosod wnes i lefaru yn chwech oed!

Beth yw'r peth gorau am yr Urdd?

Dyma'r unig gyfle i bobl ifanc gael dod at ei gilydd yn eu gŵyl eu hunain a theimlo fel cenedl. Un genedl llawn talent, hwyl a gwallgofrwydd!

Fyddech chi'n hoffi gweld unrhyw gystadlaethau newydd yn yr Eisteddfod?

Hoffwn weld Gŵyl Fringe Eisteddfod yn datblygu o'r brif ŵyl - gŵyl lai, a mwy ecsentrig.

Ydych chi wedi bod i Lancaiach Fawr o'r blaen? Sut le ydi o?

Cefais fy nwyn i fyny prin dair milltir o Faes yr Eisteddfod eleni, ac rydw i wedi ymweld â Llancaiach Fawr amryw o weithiau. Sut le ydi o? Dewch am dro i weld!

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.