Llais y Llywydd: Catrin Brooks

  • Cyhoeddwyd
Catrin Brooks

Cafodd y cynhyrchydd teledu, Catrin Brooks ei magu yng Nghaerffili dafliad carreg o'r castell, ac roedd yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili, ac Ysgol Uwchradd Cwm Rhymni. Dechreuodd ei gyrfa fel actores a chantores ac roedd hi'n wyneb cyfarwydd ar raglenni plant cyn symud i du ôl i'r camera. Mae teulu Catrin yn adnabyddus iawn yng Nghaerffili diolch i'w busnes symud dodrefn, Brookes Removals, sydd yn y dref ers 1921. Catrin yw Llywydd y Dydd ddydd Iau.

Beth yw eich atgof cyntaf o'r Urdd?

Roeddwn i wrth fy modd yn canu ac actio yn yr ysgol a fi oedd un o'r disgyblion yna sy'n cystadlu ym mhob cystadleuaeth yn yr Eisteddfod! Popeth, hynny yw, heblaw am... ddawnsio gwerin!

Pob blwyddyn roeddwn i'n torri fy mol eisiau cael dawnsio mewn ffrog bert a bonet, ond fi oedd yr un ar ochr y llwyfan oedd yn chwarae'n glockenspiel gan fy mod i'n gerddorol ac yn gallu cadw amser yn dda. Roedd rhaid i mi aros tan yr ysgol uwchradd cyn i mi gael dawnsio gyda fy mhartner, Geraint White - a chael gwireddu breuddwyd!

Pa un o wersylloedd yr Urdd yw eich hoff un, a pham?

Hmm... mae hwn yn gwestiwn anodd. Mae'r ddau le yn cynnig gweithgareddau mor wahanol ond rwy'n meddwl mai Glan-llyn sy'n dod a'r holl atgofion melys yn ôl i mi. Rwy'n cofio mynd yno gyda criw o ffrindiau ysgol un haf. Cawsom dywydd bendigedig ac roedd y swogs yn llawn hwyl.

Roedd pob un ohonom ni'n aelodau o glwb nofio Caerffili ar y pryd a chawsom nofio o fan heibio'r jeti yn ôl at y lan - rwy'n cofio meddwl bod hynny'n hynod o cŵl ar y pryd.

Am beth ydych chi'n edrych ymlaen ato yn yr Eisteddfod eleni?

Un o'r prif atyniadau i mi yw'r Sioe Gynradd, gan fod fy nith yn cymryd rhan yn y sioe. Mae gen i diced hefyd ar gyfer y Sioe Ieuenctid ac rwy'n edrych ymlaen hefyd am gael gweld hen ffrindiau ar y Maes.

Beth yw dy hoff gystadleuaeth yn yr Eisteddfod?

Rwyf wrth fy modd yn gwylio'r plant ieuengaf yn canu a llefaru yn ystod dyddiau cyntaf yr Eisteddfod - maen nhw mor annwyl! Rwyf hefyd yn dilyn cystadlaethau theatr ac yn ceisio darganfod sêr y dyfodol, a gan fod fy merch wedi dechrau bod â diddordeb mewn sioeau cerdd, bydd yr unawdau o sioe gerdd yn gystadlaethau i'w gwylio hefyd.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.