AC newydd, Altaf Hussain, yn tyngu llw yn y Senedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dr Altaf Hussain yn y Senedd

Mae un o ddau Aelod Cynulliad Ceidwadol newydd wedi tyngu ei lw fel AC rhanbarthol Gorllewin De Cymru.

Mae Dr Altaf Hussain yn cymryd lle Byron Davies, gafodd ei ethol fel Aelod Seneddol Gŵyr yn yr etholiad cyffredinol.

Cafodd Dr Hussain, llawfeddyg orthopedig sydd wedi ymddeol, ei ddisgrifio fel "llais cryf" yn y drafodaeth dros reolaeth y Blaid Lafur o'r GIG yng Nghymru, gan Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies.

Bydd AC rhanbarthol newydd Gogledd Cymru, Janet Haworth yn tyngu ei llw fis nesaf.

Mae hi'n cymryd lle Antoinette Sandbach, gafodd ei hethol fel Aelod Seneddol Eddisbury, Sir Caer.

Mae 20 allan o'r 60 o Aelodau Cynulliad yn ACau rhanbarthol, sy'n cael eu hethol drwy system o gynrychiolaeth gyfrannol gan ddefnyddio rhestr o ymgeiswyr o'r pleidiau gwleidyddol ar y papur pleidleisio.

Pan mae AC rhanbarthol yn ymddiswyddo, bydd yr ymgeisydd nesaf ar restr y blaid yn cymryd eu lle.