Damwain farwol: Areithiau cloi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Mae Vincent Hamlyn yn gwadu achosi marowlaeth drwy yrru'n beryglus

Mae'r erlyniad a'r amddiffyniad wedi rhoi eu hareithiau cloi yn yr achos yn erbyn dyn o Gas-gwent sydd wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth beiciwr modur drwy yrru'n beryglus ger Casnewydd ym mis Mehefin y llynedd.

Mi wnaeth Kevin Morgan, 60 oed, ddioddef anafiadau "trychinebus" i'w ben wedi iddo ddisgyn oddi ar ei feic modur, wedi iddo "gyffwrdd" â char oedd yn cael ei yrru gan Dr Vincent Hamlyn.

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Matthew Roberts, bod Dr Vincent Hamlyn a Kevin Morgan ill dau wedi cyfrannu at beth ddigwyddodd.

Aeth ymlaen ddweud mai beth ddigwyddodd wrth y goleuadau traffig oedd wedi cychwyn popeth. Roedd beic modur Kevin Morgan wedi dod ochr yn ochr â'r car ger cylchfan Coldra, 265m o ble ddigwyddydd y gwrthdrawiad.

Honnodd Mr Roberts bod "her wedi'i roi a bod y diffynnydd wedi derbyn yr her honno".

Mae'r erlyniad yn honni bod y ddau gerbyd yn "brwydro am y safle gorau" ger y goleuadau traffig, cyn "rasio" yn erbyn ei gilydd ar yr A449 tuag at Dre Fynwy.

Dywedodd Mr Roberts efallai bod y beic modur yn ceisio goddiweddyd y car wrth i ddwy lôn ddod yn un pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad, ac mai "ar y pwynt hwnnw, efallai bod mwy o fai ar Kevin Morgan, ond tydi hynny ddim yn golygu nad oes unrhyw fai ar y diffynnydd."

Achos diffygiol

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr amddiffyniad, Michael Mather Lees QC, y byddai'n "ymdrin â'r dystiolaeth, nid dyfalu, theori neu fympwy.

"Bydd unrhyw ddadansoddiad call, heb unrhyw ddyfalu, yn dangos bod achos yr erlyniad yn ddiffygiol.

"Roedd yr ymchwiliad yn wael, gan fethu â darganfod pwyntiau sylfaenol. Mae modd codi cwestiynau difrifol am gynsail achos yr erlyniad.

"Rydych chi wedi clywed iaith emosiynol iawn, ond nid oes cysylltiad rhwng yr iaith honno, geiriau fel her, rasio a thanio, â'r dystiolaeth."

Ychwanegodd: "Does dim tystiolaeth bod y BMW wedi gwyro o'i lwybr - tydi hynny ddim yn frwydro am y safle gorau - mae hynny'n nonsens ac yn afresymol. Mae 'brwydro am safle gorau', nad yw'n bodoli mewn gwirionedd, yn nhystiolaeth y Goron."

Dywedodd Mr Mather Lees nad oedd modd gwadu bod Vincent Hamlyn wedi bod yn gyrru'n rhy gyflym. Ond ychwanegodd nad oedd yr erlyniad wedi llwyddo i brofi ei fod yn gyrru'n beryglus.

"Nid yw fersiwn yr erlyniad o beth ddigwyddodd yn eglur, credadwy, nac yn gywir.

"Mae un ffaith anghyfleus iawn. Mae hwn yn gar cyflym - mae'r gyrrwr yn rasio yn erbyn beic modur - gall yrru'n gyflymach na'r beic - ond tydi o ddim yn gwneud hynny. Mae hynny'n od. Nid yw'n defnyddio cyflymder uchaf y car. Nid yw hynny'n gwneud synnwyr."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol