BBC Cymru Fyw

Carwyn Jones yn galw am ostwng lefel alcohol

Published
image copyrightPA
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud ei fod o blaid gostwng lefel yr alcohol sy'n gyfreithlon ar gyfer gyrru yng Nghymru a Lloegr.
Yn 2014 mi wnaeth Yr Alban ostwng y lefel gyfreithlon o 80mg i 50mg o alcohol ym mhob 100ml o waed, ac mae Ffederasiwn yr Heddlu o blaid yr un lefel yng Nghymru a Lloegr.
Dywedodd Mr Jones bod y lefel bresennol yn "rhy uchel" ac y dylai'r pŵer i newid y gyfraith gael ei ddatganoli i Gymru.
Yn sesiwn Cwestiynau'r Prif Weinidog ddydd Mawrth, dywedodd Mr Jones: "Roeddwn i yn Yr Alban fis Chwefror, yn trafod y mater gyda phobl yno."
Roedd nifer y rhai'n cael eu herlyn am yfed a gyrru yn Yr Alban, meddai, wedi gostwng 33% ers y lefel gyfreithlon newydd ym mis Rhagfyr.

Lefel uchaf

Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon mae'r lefel uchaf o alcohol yn cael ei chaniatáu ar gyfer gyrru o'i chymharu â gweddill gwledydd Ewrop.
Mae Gogledd Iwerddon eisoes wedi dweud eu bod yn ystyried gostwng y lefel.
Dywedodd yr Adran Drafnidiaeth: "Rydym wedi cryfhau'r drefn orfodi drwy gael gwared ar yr hawl awtomatig i yrwyr sydd wedi methu prawf anadlu i fynnu prawf gwaed neu wrin.
"Mae hyn y golygu nad oes gan bobl y cyfle i sobri tra'n disgwyl am yr ail brawf.
"Yn ogystal mae angen i droseddwyr risg uchel brofi nad ydyn nhw'n ddibynnol ar alcohol cyn cael caniatâd i yrru."