Uchelgais newydd athletwr ifanc o Fachynlleth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhys Lewis bellach yn rhan o academi Chwaraeon Anableddau Cymru

Mae dyn ifanc o ardal Machynlleth, gollodd ddefnydd o'i goesau yn dilyn damwain y llynedd, yn paratoi i gystadlu yn ei ras cadair olwyn gyntaf y penwythnos yma.

Mae Rhys Lewis, 25 oed, bellach yn rhan o academi Chwaraeon Anableddau Cymru, a dydd Sadwrn fe fydd yn cystadlu am y tro cyntaf ym mhencampwriaethau'r Gymdeithas Athletau yn Yeovil, Gwlad yr Haf.

Fe gafodd Rhys ei anafu'n ddifrifol ar ôl i goeden syrthio arno ar dir fferm y teulu yn Forge ger Machynlleth ym mis Ebrill y llynedd.

Cafodd driniaeth yn Swydd Staffordd ac yna yn Ysbyty Orthopedig Gobowen, cyn dychwelyd adre at ei deulu.

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Rhys ei anafu'n ddifrifol ar ôl i goeden syrthio arno ar dir fferm y teulu

Nawr, mae'r cyn-chwaraewr rygbi gyda Chlwb Rygbi Machynlleth yn brysur yn ymarfer ei gamp newydd o rasio cadair olwyn.

"Dwi'n teithio i Gaerdydd unwaith neu ddwywaith yr wythnos i ymarfer yn y ganolfan dan-do, ond dwi hefyd yn cael digon o gyfle i ymarfer fy 'hill starts' ar y ffyrdd rownd ffordd hyn!" meddai.

'Profiad gwerth chweil'

Fis diwethaf, aeth Rhys i Bortiwgal am bythefnos o hyfforddiant dwys gydag Academi Chwaraeon Anabledd Cymru. Yno, fe fuon nhw'n hyfforddi yn y gampfa, yn ogystal ag ymarfer ar y trac.

"O'dd hi'n brofiad gwerth chweil - i fod gyda phobl eraill oedd â'r un math o uchelgais a fi.

"Roedd yr holl ymarfer yn dipyn o sioc ar y cychwyn. O'n i'n mynd o ymarfer unwaith y dydd i ymarfer ddwywaith y dydd am ddwy awr.

"O'dd o'n reit anodd a dweud y gwir. O'dd y corff yn gwybod ei fod wedi bod yn ymarfer dipyn erbyn dod adre."

'Dechrau'n 'slo bach'

Fel pob athletwr cadair olwyn, mae Rhys yn dechrau ei yrfa ar y trac drwy gystadlu yn y rasys byr - y 100m a'r 200m.

"Mae angen mwy o amser ar y corff i ddatblygu, ac i'r ysgwyddau addasu o'r 'slow twitch fibres' i'r 'fast twitch fibres' fel maen nhw'n ei ddweud.

"Mae o fel rhedeg - da' chi ddim yn cychwyn efo rhedeg hanner marathon, da chi'n dechrau'n slo' bach ac yn adeiladu o fanno".

Disgrifiad o’r llun,
Fis nesaf fe fydd Rhys yn cystadlu yn Grand Prif Athletau yr IPC yn Berlin

Ei fwriad maes o law ydi cystadlu yn y pellteroedd hirach - ar y trac ac ar y ffordd. Ond yn gyntaf, rhaid cystadlu er mwyn gallu cymharu ei hun gydag athletwyr eraill.

Fis nesaf fe fydd Rhys yn cystadlu yn Grand Prix Athletau yr IPC yn Berlin.

"Hon fydd y ras fawr gyntaf i mi ei gwneud. Fe fydd honno'n exciting.

"Fe fydda i'n cystadlu yn erbyn athletwyr o bob cwr o'r byd. Pwy fydd yno dwi ddim yn gwbod. Dwi heb edrych ar yr entries eto - dwi ddim yn credu bo fi isho gwbod chwaith!"