Cynllun ynni llanw gwerth £25m i Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Deep Green
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y technoleg 'barcud' yn golygu gosod gwrthrychau 15 metr dan wyneb y dŵr

Mae cwmni o Sweden yn bwriadu datblygu prosiect ynni llanw gwerth £25m oddi ar arfordir Ynys Môn.

Fe fydd cwmni Minesto, sydd i sefydlu ei bencadlys yn y DU ar yr ynys, yn creu tua 30 o swyddi adeiladu yn y tymor byr, a dywedodd y gallai cannoedd gael eu creu yn y tymor hir.

Bydd datblygiad arloesol 'Deep Green' yn cael ei ddatblygu ar ôl i'r cwmni sicrhau £9.5m o arian gan yr Undeb Ewropeaidd.

Fe fydd technoleg 'barcud' y cynllun yn gweld gwrthrychau sy'n pwyso saith tunnell yn cael eu gosod 15 metr dan arwyneb y dŵr oddi ar arfordir Caergybi.

Bydd y dechnoleg yn cael ei osod yn ystod haf 2017, a pe bai'n llwyddiannus, byddair cwmni yn cynhyrchu mwy o'r gwrthrychau o'i ffatri ym Môn i allforio o amgylch y byd, gan greu mwy o swyddi i'r ardal.

Arddangosfa gyhoeddus

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones: "Rwy'n falch iawn bod ein buddsoddiad wedi helpu paratoi'r ffordd i Minesto i sefydlu ei bencadlys yn y DU yng Ngogledd Cymru.

"Bydd yn creu swyddi o safon mewn sector sy'n brysur ehangu ac yn dod yn bwysicach yng Nghymru."

Fe fydd arddangosfa gyhoeddus yn cael ei chynnal yn neuadd dref Caergybi rhwng 10:00 a 20:00 ddydd Iau ble bydd cyfle i'r cyhoedd gyfarfod staff Minesto a lleisio eu barn am y datblygiad.

Dywedodd prif weithredwr Minesto Anders Jansson: "Mae sefydlu pencadlys Minesto yn y DU yng Ngogledd Cymru yn benderfyniad strategol all wneud Cymru yn arweinydd byd eang mewn ynni morwrol.

"Mae hyn yn newyddion da nid yn unig i ni fel cwmni, ond i Gymru fel gwlad ac i'r diwydiant ynni morwrol hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y dechnoleg yn cael ei osod yn ystod haf 2017