Dim arian i ddiogelu pier Bae Colwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Credir bod y pier wedi costio £680,000 i drethdalwyr y sir

Mae ymgyrchwyr sy'n brwydro i achub pier Bae Colwyn yn dweud eu bod wedi eu "siomi'n ofnadwy" ar ôl clywed bod Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi gwrthod eu cais am £9.6m i'w ddiogelu.

Roedd ymgynghorydd ar ran Ymddiriedolaeth Pier Bae Colwyn wedi dweud yn flaenorol bod y cais am arian yn "gyfle olaf" i achub y pier.

Dywedodd yr ymddiriedolaeth bod Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi cadw'r drws ar agor i ail gais am arian petai nhw'n gallu sicrhau cefnogaeth Cyngor Conwy.

Ond dywedodd Sasha Davies, cyfarwyddwr strategol yr economi ar ran y cyngor, mewn datganiad ym mis Ionawr bod adfywio arfordir Bae Colwyn wedi cael ei hagru gan y pier, oedd wedi costio £680,000 i drethdalwyr y sir yn barod.

Dywedodd ei bod yn bryd cau pen y mwdwl ar y pier Fictoraidd.

Diddanwyr

Ar un cyfnod, roedd perfformwyr fel Morecambe and Wise a Ken Dodd wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ar y pier 750 troedfedd o hyd.

Wrth gyhoeddi'r newyddion nad oedd Cronfa Treftadaeth y Loteri am gynnig yr arian i Ymddiriedolaeth Pier Bae Colwyn, dywedodd Carole Souter, prif weithredwraig y Gronfa: "Rydym yn cydnabod y gwaith sylweddol a'r ymroddiad y mae Ymddiriedolaeth Pier Bae Colwyn wedi ei roi i mewn i'r cais hwn.

"Rydym hefyd yn ymwybodol o lefel uchel o gefnogaeth leol i adnewyddu'r pier rhestredig Gradd II.

"Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri yn cymryd y gwaith o fuddsoddi arian pobl sydd yn chwarae'r Loteri Cenedlaethol yn ddifrifol iawn, ac rydym ond yn cefnogi prosiectau yr ydym yn hyderus y gallant gyflenwi manteision tymor-hir.

"Yn anffodus nid ydym wedi derbyn arwyddion digon clir o gefnogaeth gref gan Gyngor Sir Conwy. O ganlyniad i hyn ac o achos diffyg cadarnhad ymrwymiad ariannol arall, a'r posibilrwydd o gostau'n cynyddu, roedd y cais yn cael ei ystyried fel un o risg uchel."

'Dymchwel y pier'

Dywedodd arweinydd Cyngor Conwy, Dilwyn Roberts: "Rydym yn sylweddoli y bydd yr ymddiriedolaeth wedi ei siomi gyda'r penderfyniad hwn.

"Mae proses Cronfa Treftadaeth y Loteri yn un gystadleuol iawn ac mae ymgeiswyr yn wynebu cystadleuaeth anodd am nifer gyfyngedig o arian.

"Rydym wedi bod mewn trafodaeth barhaus gyda'r ymddiriedolaeth a chyngor y dref, ac fe fyddwn yn croesawu siarad gyda nhw'n bellach am ddyfodol y safle. Gan fod y cais wedi bod yn aflwyddiannus, bydd cais y cyngor i ddymchwel y pier yn parhau drwy'r drefn gynllunio."

Roedd Cyngor Conwy yn chwilio am ganiatâd gan CADW i ddymchwel y pier os oedd cais am £12m o arian Cronfa Treftadaeth y Loteri i adnewyddu'r strwythur yn cael ei wrthod.

Straeon perthnasol