Pennaeth canolfan Gymraeg yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru Fyw yn deall fod prif weithredwraig Canolfan Cymry Llundain wedi ymddiswyddo ychydig fisoedd ar ôl cychwyn yn ei swydd.

Cafodd Non Vaughan O'Hagan ei phenodi ym mis Tachwedd y llynedd, ond fe benderfynodd ymddiswyddo gan nad oedd rhai o aelodau bwrdd y ganolfan yn cefnogi ei chynlluniau ar gyfer dyfodol y ganolfan, meddai hi.

Dywed y ganolfan nad oedd adnoddau ar gael ar hyn o bryd i wireddu ei gweledigaeth.

Cyn cael ei phenodi, roedd wedi treulio wyth mlynedd yn Swyddfa'r Deon yn Abaty Westminster, ac roedd wedi gweithio ym maes y cyfryngau yn Llundain a Chymru.

Dywedodd wrth BBC Cymru Fyw: "Fe ddaeth fy nghyfnod (yn y ganolfan) i ben rhyw ddau fis yn ôl. Roedd yn siom ofnadwy i ddarganfod mai'r penderfyniad iawn oedd symud ymlaen.

"Roedd gen i gynlluniau uchelgeisiol iawn i newid y ganolfan i fod yn llysgenhadaeth ddiwyllianol Gymraeg yn Llundain, ond fe ddaeth yn eglur i mi nad oedd cefnogaeth i'r weledigaeth honno ymysg rhai o aelodau bwrdd ymddiriedolaeth y ganolfan.

"O ganlyniad fe wnes i wneud y penderfyniad i symud ymlaen".

Wrth ymateb i ymadawiad Non Vaughan O'Hagan, dywedodd y newyddiadurwr Huw Edwards, Llywydd Canolfan Cymru Llundain:

"Buom yn ffodus i ddenu Non o'i swydd yn Abaty Westminster, ac fe dderbyniwyd llythyr cyflwyno gloyw iawn gan Ddeon Westminster. Mae Non heb os yn berson o allu arbennig.

"Cyflwynodd gynllun uchelgeisiol iawn ar gyfer dyfodol y Ganolfan, ond y gwir yw bod adnoddau yn annigonol ar hyn o bryd i gyflawni'r weledigaeth honno yn ei chyfanrwydd.

"Deallwn ei siom, a'i phenderfyniad i chwilio am swydd arall, ond dymunwn yn dda iawn iddi ar gyfer y dyfodol."

Ffynhonnell y llun, Canolfan Cymry Llundain