Trwy fy llygaid i: Mai

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Jenna Jones o Lanymddyfri o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd hi yn ystod mis Mai.

Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Sesiwn gynta o flaen y camera!
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Cwpwl yn cerdded trwy'r gaeau o arlleg gwyllt ym Mharc Bute, Caerdydd
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption "Sdim rhaid mynd yn bell i dynnu lluniau, mae 'na bob math o flodau yn tyfu yng nghardd gefn Mamgu!"
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Clychau'r gôg yng Ngwarchodfa Natur Dinas Gwenffrwd yn Rhandirmwyn, Powys
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Tybed os mai dyma yw ongl orau'r fuwch goch gota 'ma!
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Cadw llygad barcud o wylfa Castell Dinefwr, Llandeilo
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Clo clap ar giât un o erddi Coetir Colby yn Amroth, Sir Benfro
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Lle gwell am luniau priodas na Abaty Talyllychau
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption Cwt Pysgotwr ym Mhorthgain, Sir Benfro
Image copyright Jenna Loves Photography
Image caption "Fy merch Elin yn mwynhau modelu yng nghanol caeau hadau rêp ger Treletert, Sir Benfro"