Trwy fy llygaid i: Mai

Cyhoeddwyd

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffydd gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Jenna Jones o Lanymddyfri o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd hi yn ystod mis Mai.

ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunSesiwn gynta o flaen y camera!
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunCwpwl yn cerdded trwy'r gaeau o arlleg gwyllt ym Mharc Bute, Caerdydd
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llun"Sdim rhaid mynd yn bell i dynnu lluniau, mae 'na bob math o flodau yn tyfu yng nghardd gefn Mamgu!"
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunClychau'r gôg yng Ngwarchodfa Natur Dinas Gwenffrwd yn Rhandirmwyn, Powys
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunTybed os mai dyma yw ongl orau'r fuwch goch gota 'ma!
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunCadw llygad barcud o wylfa Castell Dinefwr, Llandeilo
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunClo clap ar giât un o erddi Coetir Colby yn Amroth, Sir Benfro
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunLle gwell am luniau priodas na Abaty Talyllychau
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llunCwt Pysgotwr ym Mhorthgain, Sir Benfro
ffynhonnell y llun, Jenna Loves Photography
disgrifiad o’r llun"Fy merch Elin yn mwynhau modelu yng nghanol caeau hadau rêp ger Treletert, Sir Benfro"