Mwy o ymwelwyr tramor yn dod i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Stephen Craven
Disgrifiad o’r llun,
Mae amcangyfrif bod Llwybr Arfordir Cymru yn unig yn werth £16m i economi Cymru

Mae ffigyrau newydd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod y nifer o ymweliadau dros nos i Gymru gan ymwelwyr o dramor wedi cynyddu 7.3% yn 2014.

Mae hyn o'i gymharu â chynnydd o 11.5% yn yr Alban, a 5.1% yn Lloegr.

Fe wnaed cyfanswm o 34.3 miliwn ymweliad i'r DU yn 2014 - cynnydd o 5.2% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol a'r ffigwr ucha' erioed.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod ymwelwyr o dramor wedi gwario £28.1bn, sydd hefyd yn record.

Fe wnaeth trigolion y DU 60.1 miliwn ymweliad tramor yn 2014, i fyny 4% o 2013.

Fe wnaeth y nifer o ymweliadau tramor ar gyfer gwyliau gynyddu 3.7%, ynghyd ag ymweliadau i weld ffrindiau neu deulu, ac ar gyfer busnes.

Sbaen sy'n parhau'r wlad fwyaf poblogaidd i ymwelwyr o'r DU.