Arbenigwyr yn galw am ddiwedd i fformiwla Barnett

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Trysorlys wedi defnyddio fformiwla Barnett i ddosbarthu nawdd ers y 1970au hwyr

Dylid cael gwared ar y system mae'r Trysorlys yn ei defnyddio i ddosbarthu nawdd i Lywodraeth Cymru, yn ôl panel o arbenigwyr.

Dywedodd adroddiad Canolfan Bingham nad yw fformiwla Barnett yn sicrhau tegwch ar draws y DU.

Mae'r ddogfen hefyd yn argymell y dylid diddymu Swyddfa Cymru.

Mae'r adroddiad yn awgrymu y dylid uno'r swyddfa gyda swyddfeydd o'r fath yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon i greu un adran "ar gyfer yr Undeb".

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi addo parhau gyda fformiwla Barnett, ond mae wedi addo hefyd i sicrhau "nawdd teg" i Gymru.

Mae'r adroddiad, 'A Constitutional Crossroads: Ways Forward for the United Kingdom', wedi ei selio ar waith comisiwn sydd ag aelodau'n cynnwys yr economydd blaenllaw Gerry Holtham, arbenigwr datganoli Alan Trench a Tony Travers o brifysgol y London School of Economics.