Darn o gelf yn cael ei arbed yn dilyn gwrthwynebiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Philip Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r darn wedi ei baentio ar ddrws blaen galeri'r Abacus ar Heol Wood

Mae cadarnhad wedi ei gael gan Gyngor Caerdydd na fydden nhw yn paentio dros ddarn o gelf ddadleuol yn y ddinas, yn dilyn gwrthwynebiad gan artistiaid lleol.

Fe gafodd y darn, gan yr artist o Gaerdydd Phil Morgan, ei baentio ar ochr galeri'r Abacus ar Heol Wood wyth mis yn ôl.

Mae'r darlun yn dangos hen fenyw draddodiadol Gymreig gyda locsyn, a bochau a gwefusau mawr coch.

Mae'r cymeriad hefyd yn dal cenhinen Bedr gyda chan o gwrw gyda'r geiriau "Dude looks like a Welsh lady" - wedi ei ysbrydoli gan gân y grŵp Aerosmith.

Yn dilyn cwyn i'r cyngor gan aelod o'r cyhoedd, roedd Mr Morgan dan yr argraff y byddai'n rhaid paentio dros y darn.

Fe wnaeth hyn arwain at wrthwynebiad gan gefnogwyr y darlun, yn cynnwys artistiaid lleol, fu'n galw i'w gadw, ac mae'r cyngor bellach wedi dewis peidio paentio drosto.

'Balch iawn'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Gallwn gadarnhau bod aelod o'r cyhoedd wedi cwyno ynglŷn â'r darn o gelf mewn cwestiwn, fodd bynnag, ers y gŵyn mae'r cyngor wedi derbyn nifer sylweddol o alwadau gan y cyhoedd yn galw ar y llun i aros.

"O ganlyniad, penderfynwyd y gall y gwaith celf aros lle mae e. Roedd y gwaith yma'n rhan o brosiect Empty Walls, a welodd arlunwyr yn creu gwaith celf ar adeiladau ar draws y ddinas y llynedd.

"Mae'n bwysig nodi nad yw'r darnau o gelf yma yn rhai parhaol, ac ni chawsant eu cynllunio felly. Bydd pawb sydd mewn cysylltiad â'r cyngor ynglŷn â'r gwaith celf yn cael gwybod am y penderfyniad."

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Mr Morgan: "Rwy'n falch iawn, ac rydw i eisiau diolch yn fawr i bawb fu'n fy nghefnogi, ac rwy'n falch y bydd fy ngwaith celf yn parhau yn ddarn o ddinas hardd Caerdydd."