BBC Cymru Fyw

Ffilm yn rhoi gobaith newydd i'r Gyfnewidfa Lo

Gan Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Published
image captionMae'r adeilad rhestredig Gradd II wedi bod ar gau ers dwy flynedd

Gallai fersiwn newydd o ffilm 'The Crow', fydd yn cael ei ffilmio yn ne Cymru yn yr haf, helpu ailagor adeilad hanesyddol y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd.

Mae'r adeilad wedi bod ynghau am ddwy flynedd ar ôl iddo gael ei ddatgan yn anniogel.

Mae ymgyrchwyr wedi trefnu i beirianwyr i fwrw golwg ar y difrod o amgylch prif fynedfa'r adeilad, ble mae cynhyrchwyr y ffilm eisiau defnyddio fel lleoliad pan mae ffilmio yn dechrau ym mis Gorffennaf.

Dywedodd cyfarwyddwr elusen Save The Coal Exchange, Ian Hill, y byddai gwaith adfer yn galluogi i brif fynedfa, cyntedd a phrif neuadd yr adeilad i barhau i gael eu defnyddio ar ôl i'r gwaith ffilmio orffen.

"Rydyn ni'n cymryd y cyfle i wneud yn siŵr pan fo'r drws yn agor, ei fod yn aros ar agor," meddai.

"Fe fydd The Crow ar y safle am tua chwe wythnos. Pan fydden nhw'n gadael, rydyn ni'n gobeithio gallu cadw'r drws ar agor a galluogi i'r cyhoedd gael mynediad i'r cyntedd a'r brif neuadd."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Caerdydd: "Nid y Cyngor sy'n berchen ar y Gyfnewidfa Lo, felly mae beth allwn ni wneud wedi'i gyfyngu, ond rydym yn cynorthwyo Pinewood gyda'u syniad ar gyfer defnyddio rhan o'r Gyfnewidfa Lo fel lleoliad ffilmio."

£5m yn ddyledus

Dylai'r ffi sy'n cael ei dalu gan gynhyrchwyr y ffilm fod yn ddigon i wneud y fynedfa yn ddiogel.

Fe fydd The Crow yn cael ei ffilmio ar leoliad yn ne Cymru, ac yn stiwdio Pinewood Cymru yng Nghaerdydd.

image copyrightRex Features
image captionYr actor Brandon Lee yn y fersiwn wreiddiol o 'The Crow' - bu farw yn ystod ei ffilmio

Fe aeth perchnogion y Gyfnewidfa Lo i'r wal y llynedd, gyda thua £5m yn ddyledus i Gyngor Caerdydd a dau fanc.

Mae'r adeilad yn cael ei ystyried yn un o rai mwyaf arwyddocaol y brifddinas, a dyma'r man ble cafodd y siec £1m cyntaf ei harwyddo. Yn fwy diweddar, roedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyngherddau ac fel swyddfeydd nes iddo gau yn 2013.

Mae trafodaethau wedi dechrau'n barod i drosglwyddo perchnogaeth y Gyfnewidfa Lo i'r elusen sy'n ymgyrchu i achub yr adeilad.

Pe bai'r gwaith cychwynnol i ailagor rhannau o'r adeilad yn llwyddiannus, y gobaith fyddai codi tua £15m i ariannu adferiad yr adeilad dros y tair neu bedair blynedd nesaf.