Dŵr Cymru i dorri 360 o swyddi dros bum mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Dŵr Cymru eu bod angen arbed arian er mwyn gallu buddsoddi £1.7 biliwn

Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau y bydd dros 360 o swyddi yn diflannu dros gyfnod o bum mlynedd.

Dywedodd llefarydd eu bod yn ceisio arbed £56m erbyn 2020.

"Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi tua 3,000 yng Nghymru a sir Henffordd," meddai'r llefarydd.

Ychwanegodd eu bod yn trafod gyda'r undebau, a'r bwriad yw sicrhau'r nod drwy ddiswyddiadau gwirfoddol, ymddeoliadau a pheidio llenwi rhai swyddi gwag.

Dywed y cwmni bod angen yr arbedion er mwyn eu galluogi i gyflwyno cynllun buddsoddiad gwerth £1.7 biliwn.

Biliau dŵr

Maen nhw'n dweud y bydd hyn yn cynnwys gwario ar is-adeiladwaith, a sicrhau nad yw biliau'n codi yn uwch na chwyddiant.

Yn ôl Dŵr Cymru, maen nhw eisoes wedi llwyddo i sicrhau cytundeb yr undebau am gynlluniau dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys cytundeb ar godiadau cyflog.

"Yn ddiweddar fe wnaeth yr undebau gynnal pleidlais ymhlith eu haelodau am y cytundeb newydd - ac fe bleidleisiodd dros 80% o'u plaid," meddai llefarydd.

Ychwanegodd bod y cwmni hefyd yn ffyddiog y gallan nhw sicrhau bod biliau cwsmeriaid yn gostwng 5% yn nhermau real rhwng nawr a 2020.

"Ni yw'r unig gwmni dŵr sydd wedi llwyddo i leihau ein costau gweithredol mewn termau real ers 2001, tra ar yr un pryd yn sicrhau bod biliau yn codi yn llai na phris chwyddiant dros y degawd diwethaf."