Milwr yn methu yn ei gais am £8m mewn iawndal

Spencer Vaughan Image copyright Paul Keogh
Image caption Fe dorrodd Spencer Vaughan ei wddf ar ynys Grand Canaria gyda'r Royal Marines

Mae milwr gafodd ei barlysu ar ôl plymio i ddŵr bas yn yr Ynysoedd Dedwydd wedi methu yn ei achos cyfreithiol i hawlio £8m mewn iawndal gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Fe dorrodd Spencer Vaughan, 27 oed o Gwmbrân, ei wddf yn y digwyddiad ar ynys Grand Canaria tra roedd ar ymarferiadau gyda'r Royal Marines ym mis Gorffennaf 2009.

Roedd yn honni ei fod yn ddyletswydd ar y Weinyddiaeth Amddiffyn i'w rybuddio am y peryglon o blymio i'r môr yn yr ardal.

Ond yn dilyn achos wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Mr Justice William Davis benderfynu heddiw nad oedd sail i'w gais.

Canlyniad 'trychinebus'

Dywedodd y barnwr bod Mr Vaughan, sydd bellach yn byw yn Plymouth, wedi "camfarnu" y sefyllfa, gyda chanlyniadau "trychinebus".

Ynghynt, clywodd yr Uchel Lys yn Llundain bod y milwr wedi ei anafu wrth nofio gyda'i gyd-filwyr o uned gomando y Royal Marines ar draeth ar yr ynys.

Dywedodd Mr Vaughan ei fod wedi cerdded i'r môr i "oeri ei hun", ond fe ddioddefodd anafiadau difrifol i asgwrn ei gefn pan fu ei ben mewn gwrthdrawiad â thywod ar waelod y môr.

Roedd Mr Vaughan yn gwadu'r honiad iddo redeg i'r môr gan berfformio naid oedd yn debyg i symudiad oddi ar raglen 'Baywatch', ac mae'n mynnu iddo gerdded yn araf i'r dŵr er mwyn osgoi teulu ifanc.

Dyfarnwyd nad oedd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gyfrifol am ei anafiadau am nad oedd y ddamwain wedi digwydd fel rhan o'i gyflogaeth.

Ers y digwyddiad mae wedi hyfforddi fel hyfforddwr ffitrwydd, ac mae ar fin dechrau gradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ers y digwyddiad mae wedi hyfforddi fel hyfforddwr ffitrwydd, ac mae ar fin dechrau gradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Straeon perthnasol